Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műszeres analitika az elektronikai technológiában

  A tantárgy angol neve: Instrumental Analytics in Electronics Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. október 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  PhD képzés 
  Villamosmérnöki Doktori Iskola 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETD223   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordon Péter Róbert,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Harsányi Gábor egyetemi tanár ETT
  Dr. Pécz Béla MTA dr. MFA
  Molnár László Milán adjunktus ETT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Anyagtudomány

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat az analitikai módszereket, melyeket az elektronikai technológia terüléten alkalmazott eszközök, alkatrészek és struktúrák topográfiai és anyagösszetétel jellemzőinek meghatározására használhatnak.

  A tárgyat teljesítő hallgató képessé válik adott feladathoz a megfelelő analitikai módszer kiválasztására, melyet a módszerrel nyerhető információk és a korlátozó tényezők alapján dönt el.
  8. A tantárgy részletes tematikája Topográfiai, szerkezeti vizsgálatok:

   

  • SEM (Scanning Electron Microscope, pásztázó elektron mikroszkóp) [1, 3]
  • TEM (Transmission Electron Microscope, transzmissziós elektron mikroszkóp) [2, 3]
  • AFM (Atomic Force Microscope, atomerő mikroszkóp) [4, 5]
   • Kontakt és nem kontakt mérési módok
   • AFM-hez kapcsolódó egyéb SPM módszerek (pl. Magnetic Force Microscopy, Electrostatic Force Microscopy, stb.)
  • STM (Scanning Tunneling Microscope, pásztázó alagút mikroszkóp) [4, 5]
  • CLSM (Confocal Laser Scanning Microscope, konfokális pásztázó lézer mikroszkóp)
  • Near-field Scanning Optical Microscopy (NSOM) [4]

  Összetétel vizsgálatok

   

  • XRF (X-ray Fluorescent Analysis, röntgen fluoreszcens analízis/spektroszkópia) [1, 3]
  • Auger elektron spektroszkópia [3]
  • UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy, ultraibolya fotoelektron spektroszkópia) [3]
  • XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy, röntgen fotoelektron spektroszkópia) [3]
  • elektron mikroszonda (WDXS és EDXS – Wavelength/Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, hullámhossz és energia diszperzív röntgen spektroszkópia) [3]
  • XRD (X-ray Diffraction, röntgen diffraktometria) [3]
  • SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry, szekunder ionemissziós tömegspektroszkópia) [3, 5]
  • SNMS (Secondary Neutral Mass Spectrometry, szekunder ionemissziós tömegspektroszkópia) [3, 5]
  Rezgési spektroszkópiai módszerek (IR, Raman) [5]
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti két alkalommal 2x45 perces előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

             Egy zárthelyi a 12. héten. Az aláírás feltétele legalább elégséges zárthelyi eredmény.

  b.       A vizsgaidőszakban:

            Szóbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi pótlása a pótlási héten. Pót-pót ZH a pótlási héten.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előre egyeztetett időpontban és az előadások közötti szünetekben.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1]   Pozsgai Imre: A pásztázó elektronmikroszkópia és az elektronsugaras mikroanalízis alapjai, ELTE Eötvös Kiadó, 1995

  [2]   Pozsgai Imre: Az analítikai elektronmikroszkópia alapjai, ELTE Eötvös Kiadó, 1996

  [3]   O. Brümmer, J. Heydenreich, K. H. Krebs, H. G. Schneider: Szilárd testek vizsgálata elektronokkal, ionokkal és röntgensugárzással – Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984

  [4]   Paul E. West, Ph.D.: Introduction to Atomic Force Microscopy: Theory, Practice and Applications (pdf-ben)

  [5] Bertóti Imre, Marosi György, Tóth András: Műszaki felülettudomány és orvosbiológiai alkalmazásai – B+V Kiadó, 2003

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire34
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Harsányi Gábor egyetemi tanár ETT
  Molnár László Milán adjunktus ETT