Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus készülékek tervezése

  A tantárgy angol neve: Designing of Electronic Eqipments

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETAV23   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jakab László Csaba,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Németh Pál

  Egy. adjunktus

  Elektronikai Technológia

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, elektronikai alkatrészek, moduláramkörök, mikroelektronika és technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Olyan villamosmérnök hallgatók képzése, akik képesek a rendszertechnikai, áramkörtervezési és alkatrésztechnológiai ismeretekre alapozva az elektronikai és mikroelektronikai alkatrészekből és részegységekből megbízhatóan működő, jól gyártható elektronikus készülékeket és rendszereket tervezni és kivitelezni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elektronikus készülékek definíciója. Csoportosítási szempontok (professzionális, közszükségleti, normál és különleges körülmények között üzemelő, hálózati és teljesítményelektronikai készülékek). Az elektronikus készülékipar történeti áttekintése, a készülékipar helyzete a világon és Magyarországon. A készülékkonstrukció fogalma, elektromos konstrukció, szerkezeti kialakítás. Konstrukciós információ források. A készülékkonstrukciónál felhasznált anyagok, elektronikus és mechatronikus alkatrészek, szabványos doboz, szekrény és vázrendszerek. Az elektronikus konstrukció fázisai, számítógéppel segített elektronikus tervezés, huzalozási algoritmusok. A szerkezeti kialakítás fázisai. Villamos tervezési szempontok (szigetelés, túlfeszültségvédelem, földelőrendszerek, leválasztás) EMC, elektromágneses tervezési szempontok, árnyékolás. Hőtani tervezési szempontok (termikus egymásra hatás, hőátadás vezetéssel, sugárzással, konvekcióval, eszközök hűtése, hűtőbordák). Klimatikus tervezési szempontok, védettségi fokozatok, robbanásbiztos technika. Ergonómiai, esztétikai tervezési szempontok. A gyártmánytervezés fázisai (kísérleti, prototípus, null-széria, sorozatgyártás). A gyártmányfejlesztés kisérő dokumentációi, műszerkönyv, számítógépes dokumentációs rendszer. A konstrukció értékelése a gyárthatóság és gazdaságosság szempontjából. Elektronikus készülékek szerelésének fázisai, furatszerelt és SMD kivitelű alkatrészek szerelése. Kötési módszerek, hátlaphuzalozás, kábelezés (tervezés, kivitelezés, ellenőrzés). Technológiai dokumentáció. Számítógépes termelésirányítás (anyaggazdálkodás, beszerzés, gyártási kapacitás tervezés, MRP). Csomagolás, raktározás, szállítás, optimális raktárkészlet. A forgalmazáshoz szükséges engedélyek, vizsgálatok. Szervízhálózat felépítése, szervízmérnöki ismeretek. Üzemelési, karbantartási, javítási adatok gyűjtése, kiértékelése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Példákkal, bemutatókkal illusztrált előadás, esetenként üzemlátogatás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, két tétellel, a vizsgaosztályzat a két tételre adott osztályzat átlaga.

  1. Elővizsga: utolsó tanulmányi héten, megbeszélés szerint
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek

  Vizsga előtti napokon, megbeszélés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Javasolt irodalom:

  Dr.Almási György: Elektronikus készülékek szerkesztése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

  Rao R. Tummala: Fundamentals of Microsystems Packaging, McGraw – Hill, 2002

  Dr.Ripka Gábor: Felületi szereléstechnológia. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

  T. L. Landers-W. D. Brown-E. W. Fant-E. M. Malstrom-N. M. Schmitt: Electronics Manufactoring Processes. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1994. F. N. Sinnadurai: Handbook of Microelectronics Packaging and Interconnection Technologies. Electrochemical Publications Ltd, 1985.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  40

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Németh Pál

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tanszék