Vállalati folyamatok modellezése

A tantárgy angol neve: Business Process Modeling

Adatlap utolsó módosítása: 2019. november 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaságinformatikus szak
Mérnök informatikus szak
Szabadon választható tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETAV03   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.ett.bme.hu/oktatas/vietav03
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Martinek Péter PhD egyetemi docensElektronikai Technológia Tsz.
   
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető ügyviteli folyamatszemlélet, szoftverfejlesztés-módszertani és adatbázis-tervezési ismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt költségvetési és pénzügyi intézetek, valamint vállalatok folyamatainak modellezéséhez, információs rendszerek funkcionális specifikációjának előállítása céljából.  A kurzust sikerrel teljesítő hallgató készség szinten képes lesz összetett folyamatok szakszerű szegmentálására, modellezésére és az eredmények szemléletes dokumentálására.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. Ügyviteli és üzleti szituáció, a vállalat alapvető céljai, ezek megfogalmazása mutatószámokkal.

2. Termékek/ szolgáltatások, erőforrások leírása. Top–down és bottom–up megközelítési módszerek.

3. Vállalatmodellezési  alapelvek, koncepció: funkció nézet, adat nézet, szervezet nézet, irányítás nézet. Leíró szintek: szakmai igények specifikációja, logikai tervezés, implementáció. 

4. Vállalati modell típusok, objektum típusok, kapcsolat típusok, hierarchiák, attribútumok.

5. Esettanulmány szervezeti felépítésre: vállalat szervezeti felépítése, humán erőforrás modellek. A szervezeti felépítést befolyásoló tényezők.

6. Esettanulmány funkcionális működésre: a vállalat céljai, termékei, szolgáltatásai, kiszolgáló hardver-szoftver infrastruktúra tervezése, modellezése.

7. Esettanulmány irányítási rendszerre: a vállalat tevékenységi körei, értékteremtő folyamatai, adatfeldolgozási folyamatai.

8. Az elosztás és készletezés folyamatai. Az ellátási lánc menedzsment alapvető feladatai és modelljei.

9. Alapvető pénzügyifolyamatok és modellezésük. A számvitel és kontrolling folyamatok bizonylatai azok életciklusának modellje.

10. Gyártástervezés, ütemezés és irányítás alapvető folyamatai és azok modellezése.

11. Esettanulmány adatmodellezésre: folyamat által indukált információ igények, relációs egyedkapcsolat adatmodell, relációs modell, tábla diagram.

12. Vállalati modellek elemzések: folyamatok verifikálása, folyamatok erőforrás-elemzése (riportok), folyamatok tranzakciós elemzése (analízis), folyamatok idő és költség animációja.

13. SAP referencia modell megismerése: fő területek, folyamat csoportok, szcenáriók.

14. Vállalatok együttműködése - vállalati folyamatok integrációjának tervezése, kapcsolódó modellek és módszertanok bemutatása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2X45 perc előadás.
10. Követelmények

a.  A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy.

- 2 zárthelyi dolgozat, melyek közül 1 a szorgalmi időszak végén, illetve a pótlási héten pótolható.

     A félévközi jegy kialakításában 50%-50% súllyal szerepel a 2 zárthelyi dolgozat.

     Nem kaphat félévközi jegyet az, aki nem teljesítette mindkét zárthelyi dolgozatot minimum elégséges szinten.

b.  A vizsgaidőszakban: nincs.
11. Pótlási lehetőségek

A 2 zárthelyi dolgozat közül 1 a szorgalmi időszak végén, illetve a pótlási héten pótolható.


12. Konzultációs lehetőségek

Tanszéki beosztás szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Dr. Martinek Péter, Vállalati folyamatok modellezése, Elektronikus előadás jegyzet, BME Elektronikai Technológia Tanszék, 2015.

Ajánlott irodalom:

Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire18
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Martinek Péter egyetemi docensElektronikai Technológia Tsz
Dr. Szikora Béla egyetemi docens Elektronikai Technológia Tsz.