Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vállalati folyamatok modellezése

  A tantárgy angol neve: Business Process Modeling

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. november 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságinformatikus szak
  Mérnök informatikus szak
  Szabadon választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETAV03   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.ett.bme.hu/oktatas/vietav03
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Martinek Péter PhD egyetemi docensElektronikai Technológia Tsz.
     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető ügyviteli folyamatszemlélet, szoftverfejlesztés-módszertani és adatbázis-tervezési ismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt költségvetési és pénzügyi intézetek, valamint vállalatok folyamatainak modellezéséhez, információs rendszerek funkcionális specifikációjának előállítása céljából.  A kurzust sikerrel teljesítő hallgató készség szinten képes lesz összetett folyamatok szakszerű szegmentálására, modellezésére és az eredmények szemléletes dokumentálására.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Ügyviteli és üzleti szituáció, a vállalat alapvető céljai, ezek megfogalmazása mutatószámokkal.

  2. Termékek/ szolgáltatások, erőforrások leírása. Top–down és bottom–up megközelítési módszerek.

  3. Vállalatmodellezési  alapelvek, koncepció: funkció nézet, adat nézet, szervezet nézet, irányítás nézet. Leíró szintek: szakmai igények specifikációja, logikai tervezés, implementáció. 

  4. Vállalati modell típusok, objektum típusok, kapcsolat típusok, hierarchiák, attribútumok.

  5. Esettanulmány szervezeti felépítésre: vállalat szervezeti felépítése, humán erőforrás modellek. A szervezeti felépítést befolyásoló tényezők.

  6. Esettanulmány funkcionális működésre: a vállalat céljai, termékei, szolgáltatásai, kiszolgáló hardver-szoftver infrastruktúra tervezése, modellezése.

  7. Esettanulmány irányítási rendszerre: a vállalat tevékenységi körei, értékteremtő folyamatai, adatfeldolgozási folyamatai.

  8. Az elosztás és készletezés folyamatai. Az ellátási lánc menedzsment alapvető feladatai és modelljei.

  9. Alapvető pénzügyifolyamatok és modellezésük. A számvitel és kontrolling folyamatok bizonylatai azok életciklusának modellje.

  10. Gyártástervezés, ütemezés és irányítás alapvető folyamatai és azok modellezése.

  11. Esettanulmány adatmodellezésre: folyamat által indukált információ igények, relációs egyedkapcsolat adatmodell, relációs modell, tábla diagram.

  12. Vállalati modellek elemzések: folyamatok verifikálása, folyamatok erőforrás-elemzése (riportok), folyamatok tranzakciós elemzése (analízis), folyamatok idő és költség animációja.

  13. SAP referencia modell megismerése: fő területek, folyamat csoportok, szcenáriók.

  14. Vállalatok együttműködése - vállalati folyamatok integrációjának tervezése, kapcsolódó modellek és módszertanok bemutatása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2X45 perc előadás.
  10. Követelmények

  a.  A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy.

  - 2 zárthelyi dolgozat, melyek közül 1 a szorgalmi időszak végén, illetve a pótlási héten pótolható.

       A félévközi jegy kialakításában 50%-50% súllyal szerepel a 2 zárthelyi dolgozat.

       Nem kaphat félévközi jegyet az, aki nem teljesítette mindkét zárthelyi dolgozatot minimum elégséges szinten.

  b.  A vizsgaidőszakban: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  A 2 zárthelyi dolgozat közül 1 a szorgalmi időszak végén, illetve a pótlási héten pótolható.


  12. Konzultációs lehetőségek

  Tanszéki beosztás szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Dr. Martinek Péter, Vállalati folyamatok modellezése, Elektronikus előadás jegyzet, BME Elektronikai Technológia Tanszék, 2015.

  Ajánlott irodalom:

  Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Martinek Péter egyetemi docensElektronikai Technológia Tsz
  Dr. Szikora Béla egyetemi docens Elektronikai Technológia Tsz.