Elektronikai termékek prototipizálás laboratórium

A tantárgy angol neve: Prototyping of Electronic Products Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2024. április 21.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnök, BSc, Mikroelektronikai Hardvertervezés és Intergráció specializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETAC11 6 0/0/3/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berényi Richárd,
A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
4. A tantárgy előadója
Dr. Berényi Richárd, egyetemi docens, ETT
Dr. Illés Balázs, egyetemi tanár, ETT
Dr. Géczy Attila, egyetemi docens, ETT
Dr. Hurtony Tamás, egyetemi docens, ETT
Dr. Krammer Olivér, egyetemi docens, ETT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronikai Technológia
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Kötelező: -

Ajánlott: -

7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy gyakorlati lehetoséget biztosítson az elektronikai termékek prototipizálása során felmerülo egyes kérdések, szükséges lépések, és folyamatok megismeréséhez. Továbbá, hogy gyakorlati ismereteket szerezzenek a hallgatók az elektronikai prototípusok és kész termékek villamos, mechanikai és termikus tulajdonságainak vizsgálati lehetoségeirol.
8. A tantárgy részletes tematikája
1. 3D tervezorendszerek megismerése, elemi példák elsajátítása, választott terv elkészítése (elore kiadott formák alapján), 3D nyomtatásra való elokészítés.
2. Tervek felkészítése 3D nyomtatásra, egyes tervek betöltése, szeletelés, nyomtatás, optikai, mechanikai vizsgálat.
3. Alkalmazott szenzorok az elektronikai gyártásban: Arduino IDE megismerése, Arduino alapszintu felprogramozása, Arduinohoz való analóg szenzor illesztése (homéréshez), Arduinohoz való digitális szenzor illesztése, különbözo szenzorok validációja.
4. Gyártástechnológiák validálásához alkalmas Arduino shield/break out elemek illesztése és programozása, pl. sensor klaszterek, LCD kijelzok, vezeték-nélküli modulok, RTC.
5. Elektronikai gyártásban alkalmazott Ipar4.0 dashboardok, távfelügyeleti rendszerek fejlesztése Arduino Cloud rendszerben.
6. Lézeres anyagmegmunkálás a prototipizálásban. 3D struktúrák, hajlékony hordozók.
7. Elektronikai hordozók és alkatrészek statikus mechanikai vizsgálata végeselem modellezo szoftverben.
8. Csatolt termomechanikus vizsgálat disszipáló felületszerelt alkatrészek példáján.
9. Különbözo SMD alkatrészek kivezetésének nedvesítési vizsgálata különbözo forrasztásifelület-geometriák esetére, forraszprofilok számítása.
10. Számított forraszprofilok elkészítése: kézi beültetés, forrasztás, optikai és keresztcsiszolat analízis.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 4 órás laboratóriumi gyakorlatok.
10. Követelmények A laboratóriumi foglalkozásokon a kiadott útmutatókból felkészülten kell megjelenni. Elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén a laboratóriumi gyakorlatot pótolni kell. A laborfoglalkozások során a hallgatók jegyzőkönyv-vázlatot készítenek, melyet házi feladatként véglegesítenek. A félévközi jegy a felkészültség, a laboratóriumban nyújtott teljesítmény és a jegyzőkönyvek minősége alapján kerül megállapításra. A félév lezárásához valamennyi feladatot (laborfoglalkozást) sikeresen teljesíteni kell. A gyakorlati jegy a foglalkozásokon kapott jegyek átlaga. Nem kaphat gyakorlati jegyet az, akinek teljesítetlen laborgyakorlata van.
11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi és pótlási időszak során felfelé kerekített L/5 (2) labor pótlással is teljesíthető. El nem fogadott jegyzőkönyv a pótlási hét végéig ismét beadható.
12. Konzultációs lehetőségek A félév során igény szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz biztosított mérési segédlet.

Tanszéki internetes anyagok.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra40
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése

0 

Jegyzokönyv-készítés28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása40
Vizsgafelkészülés0
Összesen150

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Berényi Richárd, egyetemi docens, ETT

Dr. Illés Balázs, egyetemi tanár, ETT

Dr. Géczy Attila, egyetemi docens, ETT

Dr. Hurtony Tamás, egyetemi docens, ETT

Dr. Krammer Olivér, egyetemi docens, ETT
IMSc tematika és módszer Az IMSc hallgatók, valamint az ezt jelző más hallgatók plusz házi feladatként tervezési- prototipizálási feladatot kapnak. A házi feladat kivitelezéséről a hallgatóknak készíteniük kell egy rövid, kb. 10 oldalas beszámolót és egy 10 perces kiselőadást, melyet oktatókból álló bizottság előtt kell előadniuk.
IMSc pontozás A tantárgyból maximum 25 IMSc pont adható, melyből 10 pont a rövid beszámoló minősége, 15 pont a kiselőadás minősége alapján kerül megállapításra.