Vállalati jelentéskészítés laboratórium

A tantárgy angol neve: Enterprise Riporting Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnökinformatikus Szak
Vállalati információs rendszerek
BSc Specializáció tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETAC08   0/0/2/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.ett.bme.hu/oktatas/vietac03
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Martinek Péter

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Villányi Balázs

adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika, Adatbázisok, Szoftvertechnológia, Vállalati rendszerek programozása laboratórium 
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIvállinfr", _) )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZA384" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVISZA384", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIETAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Nem különbözik a specializációra kerülés feltételeitől.
7. A tantárgy célkitűzése
A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt standard vállalati rendszerekben tárolt adatok kezelésére: adatok feltöltésének megtervezésére és végrehajtására, továbbá a különböző vállalati területek igényeinek megfelelő lekérdezések megvalósítására.
A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek megfelelő tartalmú, formátumú és hatékonyságú lekérdezések létrehozására és végrehajtására.
 
Megszerezhető készségek, képességek: A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek megfelelő tartalmú, formátumú és hatékonyságú lekérdezések létrehozására és végrehajtására. 
8. A tantárgy részletes tematikája
Bevezetés: A Vállalati jelentéskészítő rendszerek. Kezelendő adatok köre a vállalati logisztika, pénzügy, termelésirányítás területein: adatminőség és tárolási struktúrák standard vállalati rendszerekben. A hallgatók megtanulják, hogy milyen adatok találhatóak produktív vállalati rendszerekben s ezekhez milyen csatornákon és módszerekkel lehet hozzáférni. Megismerkednek a rendszer használatával, elsajátítják a konfigurációs eszköz használatát. A foglalkozáson végzett munkát és a feltett kérdésekre a válaszokat jegyzőkönyvben rögzítik.
 
Listás lekérdezések: Adatelérési módszerek, egyszerű és összetett listák. Speciális struktúrájú adatok lekérdezése, darabjegyzék, gyártási jegyzék, stb. Szűrések és aggregációk a lekérdezésekben, jogosultsági beállítások.
 
Vállalati adatmodellek: Objektum orientált adatmodellek, dialógus-képernyők adatmodelljei, relációs táblák és kapcsolataik – kényszerek és előírások a vállalati adatok tárolásánál. Teljesítményorientált megközelítés, hópehely séma.
 
Lekérdezések specifikációja és megvalósítása: Lekérdezések dialógus képernyőinek tervezése és megvalósítása. Standard és webes felületek. Adatok megjelenítése – vállalati jelentéskészítés tipikus követelményei: megjelenítésre vonatkozó szabályozások és előírások osztályozása és teljesítése. Formai követelmények.
 
Összetett lekérdezések tervezése: döntés-előkészítés, vezetői döntéstámogatás – lekérdezendő adatok köre, döntést segítő összesítések, táblázatok és diagrammok. Teljesítési jelentések – logisztika, termelés, elosztás területeken. Pénzügyi jelentések, audit előkészítés.
 
Lekérdezések hatékonysága: összetett lekérdezések teljesítményének tervezése – riporting rendszerek beállítása, adatmigráció és konzisztencia elosztott vállalati rendszerkörnyezetben. Éles rendszer, teszt rendszer, riporting rendszerek kapcsolata. Lekérdezések memóriába töltött adatokból. Lekérdezések a felhőben – felhő alapú riporting rendszerek.
 
Lekérdezések eredményeinek prezentálása: kimenet formátumának tervezése. Standard kimenet, megjelenítés mobil eszközökön, nyomtatási formátumok. Interaktív dashboard képernyők tervezése és megvalósítása
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
10. Követelmények
A szorgalmi időszakban:
A laboratóriumi foglalkozások elején az adott gyakorlati foglalkozás elméleti anyagából írásbeli ismeretellenőrző szintfelmérést tartunk, amely megírásával a hallgatók számot adnak a tananyag folyamatos elsajátításáról. Az aláírás megszerzésének feltétele a laboratóriumi gyakorlatokon való részvétel és az adott gyakorlathoz kapcsolódó feladatok egyenként legalább elégséges szintű megoldása. A félév során két laboralkalom pótlására nyílik lehetőség, amelyeket a pótlási időszakban kell teljesíteni.
A félévközi jegy megállapításának módja: a laboratóriumi gyakorlatokon szerzett jegyek átlaga.
11. Pótlási lehetőségek Kettő laboratóriumi gyakorlat pótolható a pótlási időszakban, előre egyeztetett időpontban.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, az előadókkal és a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontban, folyamatosan.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Szikora B., Sviszt O., Fülöp K.: Vállalatirányítás rendszer programozása, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, 2007.
Hernández, J.A., Keogh, J., Martinez, F.F.: SAP R/3 kézikönyv, Panem, Budapest, 2007.
Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994.
Jeffrey Word, SAP HANA Essentials, epistemy Press, 2013
Thorsten Schneider, Eric Westenberger, and Hermann Gahm:  ABAP Development for SAP HANA, ISBN: 978-1-59229-859-4, 2014
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Készülés előadásokra-
Készülés gyakorlatra-
Készülés laborra28
Készülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Önálló tananyag-feldolgozás34
Vizsgafelkészülés-
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Martinek Péter

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Szikora Béla

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz