Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vállalati jelentéskészítés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Enterprise Riporting Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus Szak
  Vállalati információs rendszerek
  BSc Specializáció tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETAC08   0/0/2/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.ett.bme.hu/oktatas/vietac03
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Martinek Péter

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Villányi Balázs

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika, Adatbázisok, Szoftvertechnológia, Vállalati rendszerek programozása laboratórium 
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIvállinfr", _) )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZA384" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZA384", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIETAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nem különbözik a specializációra kerülés feltételeitől.
  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt standard vállalati rendszerekben tárolt adatok kezelésére: adatok feltöltésének megtervezésére és végrehajtására, továbbá a különböző vállalati területek igényeinek megfelelő lekérdezések megvalósítására.
  A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek megfelelő tartalmú, formátumú és hatékonyságú lekérdezések létrehozására és végrehajtására.
   
  Megszerezhető készségek, képességek: A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek megfelelő tartalmú, formátumú és hatékonyságú lekérdezések létrehozására és végrehajtására. 
  8. A tantárgy részletes tematikája
  Bevezetés: A Vállalati jelentéskészítő rendszerek. Kezelendő adatok köre a vállalati logisztika, pénzügy, termelésirányítás területein: adatminőség és tárolási struktúrák standard vállalati rendszerekben. A hallgatók megtanulják, hogy milyen adatok találhatóak produktív vállalati rendszerekben s ezekhez milyen csatornákon és módszerekkel lehet hozzáférni. Megismerkednek a rendszer használatával, elsajátítják a konfigurációs eszköz használatát. A foglalkozáson végzett munkát és a feltett kérdésekre a válaszokat jegyzőkönyvben rögzítik.
   
  Listás lekérdezések: Adatelérési módszerek, egyszerű és összetett listák. Speciális struktúrájú adatok lekérdezése, darabjegyzék, gyártási jegyzék, stb. Szűrések és aggregációk a lekérdezésekben, jogosultsági beállítások.
   
  Vállalati adatmodellek: Objektum orientált adatmodellek, dialógus-képernyők adatmodelljei, relációs táblák és kapcsolataik – kényszerek és előírások a vállalati adatok tárolásánál. Teljesítményorientált megközelítés, hópehely séma.
   
  Lekérdezések specifikációja és megvalósítása: Lekérdezések dialógus képernyőinek tervezése és megvalósítása. Standard és webes felületek. Adatok megjelenítése – vállalati jelentéskészítés tipikus követelményei: megjelenítésre vonatkozó szabályozások és előírások osztályozása és teljesítése. Formai követelmények.
   
  Összetett lekérdezések tervezése: döntés-előkészítés, vezetői döntéstámogatás – lekérdezendő adatok köre, döntést segítő összesítések, táblázatok és diagrammok. Teljesítési jelentések – logisztika, termelés, elosztás területeken. Pénzügyi jelentések, audit előkészítés.
   
  Lekérdezések hatékonysága: összetett lekérdezések teljesítményének tervezése – riporting rendszerek beállítása, adatmigráció és konzisztencia elosztott vállalati rendszerkörnyezetben. Éles rendszer, teszt rendszer, riporting rendszerek kapcsolata. Lekérdezések memóriába töltött adatokból. Lekérdezések a felhőben – felhő alapú riporting rendszerek.
   
  Lekérdezések eredményeinek prezentálása: kimenet formátumának tervezése. Standard kimenet, megjelenítés mobil eszközökön, nyomtatási formátumok. Interaktív dashboard képernyők tervezése és megvalósítása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
  10. Követelmények
  A szorgalmi időszakban:
  A laboratóriumi foglalkozások elején az adott gyakorlati foglalkozás elméleti anyagából írásbeli ismeretellenőrző szintfelmérést tartunk, amely megírásával a hallgatók számot adnak a tananyag folyamatos elsajátításáról. Az aláírás megszerzésének feltétele a laboratóriumi gyakorlatokon való részvétel és az adott gyakorlathoz kapcsolódó feladatok egyenként legalább elégséges szintű megoldása. A félév során két laboralkalom pótlására nyílik lehetőség, amelyeket a pótlási időszakban kell teljesíteni.
  A félévközi jegy megállapításának módja: a laboratóriumi gyakorlatokon szerzett jegyek átlaga.
  11. Pótlási lehetőségek Kettő laboratóriumi gyakorlat pótolható a pótlási időszakban, előre egyeztetett időpontban.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, az előadókkal és a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontban, folyamatosan.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Szikora B., Sviszt O., Fülöp K.: Vállalatirányítás rendszer programozása, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, 2007.
  Hernández, J.A., Keogh, J., Martinez, F.F.: SAP R/3 kézikönyv, Panem, Budapest, 2007.
  Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994.
  Jeffrey Word, SAP HANA Essentials, epistemy Press, 2013
  Thorsten Schneider, Eric Westenberger, and Hermann Gahm:  ABAP Development for SAP HANA, ISBN: 978-1-59229-859-4, 2014
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Készülés előadásokra-
  Készülés gyakorlatra-
  Készülés laborra28
  Készülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Önálló tananyag-feldolgozás34
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Martinek Péter

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Szikora Béla

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz