Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

  A tantárgy angol neve: Electronics Manufacturing and Quality Assurance

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak
  Mikroelektronikai tervezés és gyártás
  BSc specializáció tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETAC05 6 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Krammer Olivér, Elektronikai Technológia Tanszék
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.ett.bme.hu/oktatas/vietac05
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Krammer Olivér

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Illés Balázs

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Hajdu István

  c. egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronikai technológia és anyagismeret, Fizika 1, Matematika A4.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Szakirany("AVINmikrogyart", _) VAGY
  Szakirany("AVINmikroterv", _) VAGY
  Szakirany("AVIelektro", _) VAGY
  Szakirany("AVImikro", _) )

  VAGY Training.code=("5NAA7") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETA331" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETA331", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Nem különbözik a specializációra kerülés feltételeitől.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa és megismertesse az összetett funkciókat megvalósító áramköri modulok gyártási eljárásait, a minőséget meghatározó tényezőket, a minőség ellenőrzési módszereit, eszközeit és berendezéseit, továbbá a gyártásban való gyakorlati alkalmazás tipikus példáit.

  Megszerezhető készségek, képességek: Elektronikus alkatrészek, összeköttetési rendszerek és készülékek tervezése és gyártásba vitele, szerelési és kötési eljárások optimalizálása és ellenőrzése, automatizált gyártósorok tervezése, felépítése és üzemeltetése, a gyártási folyamat irányítása, a gyártásközi vizsgáló berendezések, a minőség-ellenőrzési és minőség-menedzsment módszerek alkalmazása, megbízhatósági és élettartam vizsgálatok tervezése és kivitelezése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  1 Bevezetés. A tárgy célkitűzése, tematikája és követelményei; a nyomtatott huzalozású lemezek rajzolatkialakításának tervezési irányelvei; hajlékony hordozójú nyomtatott huzalozású lemezek tulajdonságai és tervezési irányelvei.

  2 Chipbeültetés gyártósora; alkatrészek rögzítése, plazmatisztítás, előmelegítés.

  3 Ultrahangos és termoszonikus huzalkötési technológiák.

  4 Forraszpaszták reológiai tulajdonságai; stencilek készítési technológiái.

  5 Pin-in-paste technológia, stencilek tervezési irányelvei.

  6 Alkatrészek gépesített beültetése, és a beültetőgépek képességi mutatói.

  7 Újraömlesztéses forrasztás, folyadékok nedvesítési alapjai, intermetallikus vegyületképződés forraszokban; package-on-package technológia; szelektív hullámforrasztás.

  8 Az elektronikai gyártás ellenőrző berendezései (AOI, X-RAY).

  9 Kötési technológiák minősítő módszerei; ICT, FP, nedvesítési erőmérleg; forraszanyagok-, forrasztott kötések és mikrohuzalkötések mechanikai minősítő vizsgálatai.

  10 A minőségügyi rendszerek kialakulása, az ISO 9000 minőségügyi rendszer szerinti minőségbiztosítás; az elektronikai gyártás környezetének kialakítása; elektrosztatikus védelem; az „5S” követelmények; teljeskörű minőségbiztosítási rendszerek, minőségbiztosítási technikák.

  11 A megbízhatóság elméleti alapjai; elektronikai alkatrészek és készülékek megbízhatósági jellemzői, élettartam modellek.

  12 Klímaállósági vizsgálatok, élettartam vizsgálatok, megbízhatósági vizsgálatok berendezései.

  13 Elektronikai gyártósorok kiszolgálás menedzsmentje.

  14 A gyártórendszerek működtetésének környezetvédelmi feladatai; veszélyes munkafolyamatok, egészség- és életvédelmi rendszerek.


  A gyakorlatok tematikája:

  1 Nyomtatott huzalozású lemezek számítási példái; rajzolattervezés passzív felületszerelt alkatrészekhez és nagyintegráltságú áramköri tokokhoz; Skin hatáshoz kapcsolódó számítási példák.

  2 Stenciltervezési számítások; stencilek tervezése furat- és felületszerelt alkatrészekhez; stencil tervezése nagyintegráltságú áramköri tokokhoz; stencilfólia vastagságának meghatározása.

  3 Technológiai folyamatok és gyártógépek képességvizsgálata, azok minőségkapacitás-vizsgálata, mérőeszközök minősítése.

  4 Forrasztási technológiákhoz kapcsolódó számítási példák; forraszok felületi feszültségéből származó helyrehúzó erők és tartó erők; hőprofilok jellemző mennyiségeinek számítása.

  5 Technológiai folyamatok minősítő eljárásaihoz és ellenőrző berendezéseihez kapcsolódó számítási példák; automatikus optikai ellenőrző berendezések áteresztő képességének vizsgálata, nedvesítési vizsgálatok, mechanikai minősítő vizsgálatok.

  6 Megbízhatósági modellek számítási példái, a készülékben lévő elemek megbízhatósági modelljének meghatározása, készülék megbízhatósági modelljének felállítása az elemek közötti kapcsolatok alapján.

  7 Élettartam modellek számítási példái; aktivációs energia meghatározása; gyorsítási tényezők meghatározása Arrhenius, Coffin-Manson, Eyring és Peck modellekkel.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: a félév során három tantermi gyakorlat elején 30 perces kiszárthelyit tartunk a tananyag folyamatos elsajátításának értékelésére. Az aláírás megszerzésének feltétele a tantermi gyakorlatokon való legalább 70%-os részvétel, és a kiszárthelyik közül legalább kettő legalább elégséges szintű teljesítése.

  A vizsgaidőszakban: a tantárgy szóbeli vizsgával zárul; a kiszárthelyik közül a két legjobb értékelés eredményét 15%-kal vesszük figyelembe a szóbeli vizsgánál.

  11. Pótlási lehetőségek

  A kiszárthelyik pótlására, javítására nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, az előadókkal, egyeztetett időpontban folyamatosan.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Ajánlott irodalom:
  Ripka Gábor: Felületi szereléstechnológia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990
  Dr. Mojzes Imre:  Mikroelektronika és technológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2005 
  Kemény Sándor, Papp László, Deák András: Statisztikai minőség- (megfelelőség-) szabályozás, 2. kiadás, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 2001 
  Dongkai Shongguan: Lead-free Soldering - Interconnect Reliability, ASM International, 2005 No. 05101G
  W. Sauer et al.: Electronics Process Technology – Production Modelling, Simulation and Optimisation, Springer, 2006
  Ning-Cheng Lee: Reflow Soldering Process and Troubleshooting – SMT, BGA, CSP and Flip Chip Technologies, Newnes, 2001

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatra

  14

  Készülés laborra

  -

  Készülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  -

  Önálló tananyag-feldolgozás

  -

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Krammer Olivér

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Illés Balázs

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Hajdu István

  c. egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz