Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Moduláramkörök és készülékek

  A tantárgy angol neve: Module Circuits and Electronic Appliances

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak
  Mikroelektronikai tervezés és gyártás
  BSc specializáció tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETAC04 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Géczy Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Géczy Attila

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Németh Pál

  c. egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Berényi Richárd

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Fizika, Elektronikai technológia és anyagismeret

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Szakirany("AVINmikrogyart", _) VAGY
  Szakirany("AVINmikroterv", _) VAGY
  Szakirany("AVIelektro", _) )

  VAGY Training.code=("5NAA7") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETA332" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETA332", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nem különbözik a specializációra kerülés feltételeitől.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése, hogy megtanítsa azt a tervezési folyamatot, amelynek során elektronikai szempontból funkcionálisan definiált, meghatározott körülmények között üzemeltethető részegységek és rendszerek alkothatók, és gyakorlati példákon keresztül szemléltesse a tervezést befolyásoló gyárthatósági, tesztelhetőségi, zavarvédelmi, termikus, védelmi, biztonságtechnikai szempontok érvényesítését.

  Megszerezhető készségek, képességek: a tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatók képesek lesznek elektronikai és mikroelektronikai alkatrészekből, részegységekből összetett, a kor műszaki technológiai színvonalának megfelelő, elektronikai termékek (moduláramkörök, készülékek, rendszerek) tervezésében részt venni, valamint folyamatmérnökként a termékfejlesztéssel kommunikálni. Készségszintű ismereteket szereznek a számítógépes tervezőrendszerek kezelését és alkalmazását illetően.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy tematikája:
  1. Tárgykövetelmények. Gyakorlati struktúra. Órarend. Bevezetés. Elektronikus készülékek tervezésének fázisai. A tervezés alapvető információforrásai.
  2. Szerkezeti konstrukció fogalma és feladatai. Termikus konstrukció szükségessége. Termikus egymásra hatás. Termikus szimuláció. Hőátadási folyamatok: hővezetés, hőszállítás, hősugárzás. Összetett hőátadás, bordázott felületek hőátadása, hűtőbordák méretezése.
  3. Elektromágneses zavarvédelem fogalma, emissziós és immunitási szintek. Az elektromos zavarás folyamata. Jelvezetékek védelme, potenciál-elválasztás. Árnyékolások fizikája, alkatrészek, kártyák, készülékek, helyiségek árnyékolása.
  4. Zavarérzékeny berendezések védelme. Földelési rendszer. Elektronikus készülékek üzembiztonsága. Érintésvédelmi konstrukciós intézkedések. IP védettségi fokozatok. A túláram fogalma. A túláramvédelem eszközei.
  5. Egy tipikus áramköri modul tervezésének analízise. Részfeladatokra bontás, elektromos és elektronikus részegységek áramköri tervezése. Deszkamodell készítés és szimuláció lehetőségei, alkalmazásai.
  6. A számítógéppel segített tervezőrendszer felépítése. Az elvi kapcsolási rajz tervezés módszerei, lehetőségei, funkciói. Az elvi kapcsolási rajz szimbólumok könyvtárának használata, szerkesztése. Az elrendezés tervezés kézi és interaktív módszerei.
  7. Az elrendezés tervezés gépi lehetőségei, stratégia-fájlok és használatuk. Kézi Layout (huzalozás) tervezés. Interaktív huzalozás-tervezés. Az Autorouter (stratégia-fájlok és használatuk). Ellenőrzés (DRC), dokumentáció-készítés. Gyártófile-ok generálása, CAM.
  8. Moduláramkörök alapvető építőelemei.
  9. Tápellátás. Analóg és digitális feszültség és áram jelátvitel módszerei, eszközei, szabványai. Galvanikus leválasztás.
  10. Erősítők műveleti erősítők és teljesítményerősítők felépítése, áramköri realizációik, azok alkalmazásai. Különleges műveleti erősítők analízise, alkalmazásai.
  11. Nagyintegráltságú moduláramkörök, HDI bevezetés, gyakorlati alkalmazás.
  12. Nagysűrűségű áramkörök gyárthatóságra, szerelhetőségre, tesztelhetőségre tervezése.
  13. MCM és HDI hordozók technológiája.
  14. Eltemetett alkatrészek. Moduláramkörök FEM szimulációi.


  A gyakorlatok tematikája:
  1. Áramköri modul tervezésének lépései. Sematikus ábra tervezés. Alkatrész decalek-szimbólumok.
  2. Sematikus ábra véglegesítés, Bill-of-Materials (BOM) szerepe, tervezési szabályok előkészítése.
  3. Áramköri footprint tervezés, fizikai szimbólumok, layout építőelemek.
  4. Layout tervezés lépései, alkatrészek elhelyezése, huzalozás.
  5. CAM, gyárthatóságra tervezés, DRC.
  6. Moduláramkörök építőelemeinek elemzése, számítások.
  7. Műveleti erősítők, példák, képletek, szimulációs példák elemzése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Az aláírás megszerzésének feltétele egy darab összegző értékelés legalább elégséges szintű teljesítése, és egy házi feladatként kiadott jegyzőkönyv leadása a tantermi gyakorlat anyaga alapján. A tantermi gyakorlatokon legalább 70%-os részvétel.

  A vizsgaidőszakban:

  A tantárgy írásbeli vizsgával zárul. Az érdemjegy megállapítása a vizsgán elért eredmény 75%-a és az összegző értékelésen elért eredmény 25%-a alapján súlyozódik.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Az összegző értékelés javítására, pótlására egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban. Pót-pótzárthelyi csak a korábbi zárthelyik teljesítésének alacsony sikeressége (kevesebb, mint egyharmad) esetén biztosított.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, a nagyzárthelyi előtt egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Rao R. Tummala: Fundamentals of Microsystems Packaging, McGraw-Hill, 2001

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Készülés előadásokra
  10
  Készülés gyakorlatra
  14
  Készülés laborra
  -
  Készülés zárthelyire 16
  Házi feladat elkészítése
  6
  Önálló tananyag-feldolgozás
  -
  Vizsgafelkészülés
  32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Géczy Attila
  egyetemi docens
  Elektronikai Technológia Tsz
  Dr. Harsányi Gábor
  egyetemi tanár
  Elektronikai Technológia Tsz
  Dr. Ruszinkó Miklósc. egyetemi docens
  Elektronikai Technológia Tsz
  Dr. Németh Pál
  c. egyetemi docensElektronikai Technológia Tsz
  Dr. Berényi Richárdegyetemi docens
  Elektronikai Technológia Tsz
  IMSc tematika és módszer

  A tárgyhoz tartozó tantermi gyakorlat anyagából kiindulva az IMSc pontok megszerzéséért a hallgatók még egy plusz házi feladatot kapnak, amely a tematika alapján plusz kihívást jelent és szélesebb látókör kialakítását garantálja számukra. További IMSc pontok megszerzése a tárgyhoz tartozó összegző értékelésen kiadott további plusz feladat alapján lehetséges.

  IMSc pontozás

  IMSc pont az összegző értékelés 75%-os teljesítése felett az adott plusz feladattal szerezhető. A tárgyban szerezhető maximális IMSc pontszám 20; az összegző értékelésen max. 15 pont, a házi feladattal max. 5 pont szerezhető.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban részt nem vevő hallgatók számára is biztosított.