Vállalati jelentéskészítés laboratórium

A tantárgy angol neve: Enterprise Riporting Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök Informatikus Szak BSc. 
Vállalati információs rendszerek szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETAC03 7 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Martinek Péter

egyetemi docens

Elektronikai technológia tsz.

Villányi Balázs János

tudományos segédmunkatárs

Elektronikai technológia tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika, Adatbázisok, Szoftvertechnológia, Vállalati rendszerek programozása laboratórium

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIvállinfr", _) )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZA384" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVISZA384", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIETAC08" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETAC08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt standard vállalati rendszerekben tárolt adatok kezelésére: adatok feltöltésének megtervezésére és végrehajtására, továbbá a különböző vállalati területek igényeinek megfelelő lekérdezések megvalósítására.

A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek megfelelő tartalmú, formátumú és hatékonyságú lekérdezések létrehozására és végrehajtására.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés: A Vállalati jelentéskészítő rendszerek. Kezelendő adatok köre a vállalati logisztika, pénzügy, termelésirányítás területein: adatminőség és tárolási struktúrák standard vállalati rendszerekben. A hallgatók megtanulják, hogy milyen adatok találhatóak produktív vállalati rendszerekben s ezekhez milyen csatornákon és módszerekkel lehet hozzáférni. Megismerkednek a rendszer használatával, elsajátítják a konfigurációs eszköz használatát. A foglalkozáson végzett munkát és a feltett kérdésekre a válaszokat jegyzőkönyvben rögzítik.

 

Listás lekérdezések: Adatelérési módszerek, egyszerű és összetett listák. Speciális struktúrájú adatok lekérdezése, darabjegyzék, gyártási jegyzék, stb. Szűrések és aggregációk a lekérdezésekben, jogosultsági beállítások.

 

Vállalati adatmodellek: Objektum orientált adatmodellek, dialógus-képernyők adatmodelljei, relációs táblák és kapcsolataik – kényszerek és előírások a vállalati adatok tárolásánál. Teljesítményorientált megközelítés, hópehely séma.

 

Lekérdezések specifikációja és megvalósítása: Lekérdezések dialógus képernyőinek tervezése és megvalósítása. Standard és webes felületek. Adatok megjelenítése – vállalati jelentéskészítés tipikus követelményei: megjelenítésre vonatkozó szabályozások és előírások osztályozása és teljesítése. Formai követelmények.

 

Összetett lekérdezések tervezése: döntés-előkészítés, vezetői döntéstámogatás – lekérdezendő adatok köre, döntést segítő összesítések, táblázatok és diagrammok. Teljesítési jelentések – logisztika, termelés, elosztás területeken. Pénzügyi jelentések, audit előkészítés.

 

Lekérdezések hatékonysága: összetett lekérdezések teljesítményének tervezése – riporting rendszerek beállítása, adatmigráció és konzisztencia elosztott vállalati rendszerkörnyezetben. Éles rendszer, teszt rendszer, riporting rendszerek kapcsolata. Lekérdezések memóriába töltött adatokból. Lekérdezések a felhőben – felhő alapú riporting rendszerek.

 

Lekérdezések eredményeinek prezentálása: kimenet formátumának tervezése. Standard kimenet, megjelenítés mobil eszközökön, nyomtatási formátumok. Interaktív dashboard képernyők tervezése és megvalósítása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: 
1) Az ismeretek alkalmazására és készségszintű begyakorlására laboratóriumi gyakorlatokon kerül sor. A laborgyakorlatokon való részvétel kötelező.
(2) Az ismereteket a laboratóriumi gyakorlatokon mérjük. A foglalkozásokon a szakirányos előadások alapján, illetve a kiadott útmutató alapján felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A laboratóriumi gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, amit az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk. 
(3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell.

A félévközi jegy megszerzésének feltétele: Minden laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése. 

b.        A vizsgaidőszakban: -
c.        Elővizsga: -
d.        A félévközi jegy megállapításának módja: A laboratóriumi gyakorlatokon szerzett jegyek átlaga.

11. Pótlási lehetőségek

Három laboratóriumi gyakorlat pótolható a pótlási időszakban.

12. Konzultációs lehetőségek

Minden laboratóriumi felkészüléshez egyéni kezdeményezésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1.     Martinek-Villányi: Vállalati jelentéskészítés laboratórium, BME Elektronikai Technológia Tanszék
2.  Szikora B., Sviszt O., Fülöp K.: Vállalatirányítás rendszer programozása, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, 2007.
3.       Hernández, J.A., Keogh, J., Martinez, F.F.SAP R/3 kézikönyv, Panem, Budapest, 2007.
4.       Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994.
5.       Jeffrey Word, SAP HANA Essentials, epistemy Press, 2013
6.     Thorsten Schneider, Eric Westenberger, and Hermann Gahm:  ABAP Development for SAP HANA, ISBN: 978-1-59229-859-4, 2014.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra32
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szikora Béla

egyetemi docens

Elektronikai technológia tsz.

Dr. Martinek Péter

egyetemi docens

Elektronikai technológia tsz.