Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vállalati jelentéskészítés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Enterprise Riporting Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus Szak BSc. 
  Vállalati információs rendszerek szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETAC03 7 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Martinek Péter

  egyetemi docens

  Elektronikai technológia tsz.

  Villányi Balázs János

  tudományos segédmunkatárs

  Elektronikai technológia tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika, Adatbázisok, Szoftvertechnológia, Vállalati rendszerek programozása laboratórium

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIvállinfr", _) )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZA384" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZA384", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIETAC08" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETAC08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt standard vállalati rendszerekben tárolt adatok kezelésére: adatok feltöltésének megtervezésére és végrehajtására, továbbá a különböző vállalati területek igényeinek megfelelő lekérdezések megvalósítására.

  A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek megfelelő tartalmú, formátumú és hatékonyságú lekérdezések létrehozására és végrehajtására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: A Vállalati jelentéskészítő rendszerek. Kezelendő adatok köre a vállalati logisztika, pénzügy, termelésirányítás területein: adatminőség és tárolási struktúrák standard vállalati rendszerekben. A hallgatók megtanulják, hogy milyen adatok találhatóak produktív vállalati rendszerekben s ezekhez milyen csatornákon és módszerekkel lehet hozzáférni. Megismerkednek a rendszer használatával, elsajátítják a konfigurációs eszköz használatát. A foglalkozáson végzett munkát és a feltett kérdésekre a válaszokat jegyzőkönyvben rögzítik.

   

  Listás lekérdezések: Adatelérési módszerek, egyszerű és összetett listák. Speciális struktúrájú adatok lekérdezése, darabjegyzék, gyártási jegyzék, stb. Szűrések és aggregációk a lekérdezésekben, jogosultsági beállítások.

   

  Vállalati adatmodellek: Objektum orientált adatmodellek, dialógus-képernyők adatmodelljei, relációs táblák és kapcsolataik – kényszerek és előírások a vállalati adatok tárolásánál. Teljesítményorientált megközelítés, hópehely séma.

   

  Lekérdezések specifikációja és megvalósítása: Lekérdezések dialógus képernyőinek tervezése és megvalósítása. Standard és webes felületek. Adatok megjelenítése – vállalati jelentéskészítés tipikus követelményei: megjelenítésre vonatkozó szabályozások és előírások osztályozása és teljesítése. Formai követelmények.

   

  Összetett lekérdezések tervezése: döntés-előkészítés, vezetői döntéstámogatás – lekérdezendő adatok köre, döntést segítő összesítések, táblázatok és diagrammok. Teljesítési jelentések – logisztika, termelés, elosztás területeken. Pénzügyi jelentések, audit előkészítés.

   

  Lekérdezések hatékonysága: összetett lekérdezések teljesítményének tervezése – riporting rendszerek beállítása, adatmigráció és konzisztencia elosztott vállalati rendszerkörnyezetben. Éles rendszer, teszt rendszer, riporting rendszerek kapcsolata. Lekérdezések memóriába töltött adatokból. Lekérdezések a felhőben – felhő alapú riporting rendszerek.

   

  Lekérdezések eredményeinek prezentálása: kimenet formátumának tervezése. Standard kimenet, megjelenítés mobil eszközökön, nyomtatási formátumok. Interaktív dashboard képernyők tervezése és megvalósítása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 
  1) Az ismeretek alkalmazására és készségszintű begyakorlására laboratóriumi gyakorlatokon kerül sor. A laborgyakorlatokon való részvétel kötelező.
  (2) Az ismereteket a laboratóriumi gyakorlatokon mérjük. A foglalkozásokon a szakirányos előadások alapján, illetve a kiadott útmutató alapján felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A laboratóriumi gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, amit az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk. 
  (3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell.

  A félévközi jegy megszerzésének feltétele: Minden laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése. 

  b.        A vizsgaidőszakban: -
  c.        Elővizsga: -
  d.        A félévközi jegy megállapításának módja: A laboratóriumi gyakorlatokon szerzett jegyek átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek

  Három laboratóriumi gyakorlat pótolható a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden laboratóriumi felkészüléshez egyéni kezdeményezésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.     Martinek-Villányi: Vállalati jelentéskészítés laboratórium, BME Elektronikai Technológia Tanszék
  2.  Szikora B., Sviszt O., Fülöp K.: Vállalatirányítás rendszer programozása, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, 2007.
  3.       Hernández, J.A., Keogh, J., Martinez, F.F.SAP R/3 kézikönyv, Panem, Budapest, 2007.
  4.       Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994.
  5.       Jeffrey Word, SAP HANA Essentials, epistemy Press, 2013
  6.     Thorsten Schneider, Eric Westenberger, and Hermann Gahm:  ABAP Development for SAP HANA, ISBN: 978-1-59229-859-4, 2014.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra32
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szikora Béla

  egyetemi docens

  Elektronikai technológia tsz.

  Dr. Martinek Péter

  egyetemi docens

  Elektronikai technológia tsz.