Vállalati rendszerek programozása laboratórium

A tantárgy angol neve: Programming of Enterprise Application Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök Informatikus Szak BSc. 
Vállalati információs rendszerek szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETAC02 6 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Martinek Péter

egyetemi docens

Elektronikai technológia tsz.

Villányi Balázs János

tudományos segédmunkatárs

Elektronikai technológia tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika, Adatbázisok, Szoftvertechnológia

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIvállinfr", _) )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETA433" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETA433", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIETAC07" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETAC07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Nincs
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt a vállalati információs rendszerek felépítéséről, működéséről, a tipikus kiegészítő programozási feladatokról és a feladatok megoldási módszereiről konkrét működő rendszerben. Megszerezhető készségek, képességek: A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek lesznek kiegészítő modulok, funkciók tervezésére és implementálására.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés: A fejlesztő környezet, a grafikus felület és az alapvető adminisztrációs tranzakciók használatának megismerése. A hallgatók megtanulják, hogy milyen módszerekkel lehet a felhasználók beállításait karbantartani, beállítanak hasznos tulajdonságokat a kezelőfelülettel és az adatbevitellel kapcsolatosan. Megismerkednek a menü használatával, elsajátítják a konfigurációs eszköz használatát. A foglalkozáson végzett munkát és a feltett kérdésekre a válaszokat jegyzőkönyvben rögzítik.

 

Adatmodellezés és az adatszótár használata: A fejlesztések és változtatások átvezetésének eszközei, módszere, végrehajtása. Domének, adatelemek fogalma, adatbázistáblák létrehozása és beállítása, külső kulcsok alkalmazása. Adatmodell tervezése, táblák felvétele adatelemekkel és doménekkel együtt.

 

Interaktív alkalmazás készítése: Az adatszótár magas szintű alkalmazása. A vállalati információs rendszer programozásának alapjai. Többnyelvű beviteli felület fejlesztésének módszere, a súgó elkészítésének módja. Tesztprogramok írása.

 

Jelentéskészítés: A szelekciós képernyők, opciók, paraméterek létrehozása, a nyomkövető használata, speciális üzenetek létrehozása. Funkciós modulok tervezése és készítése.

 

Képernyő-orientált programok készítése I.: A programok szegmentálása, létrehozása. Példaprogramok írása pl. ügyfelek törzsadatainak karbantartására. A nyomkövető használata. Interaktív képernyős program készítéséhez szükséges eszközök megismerése és alkalmazása.

 

Képernyő-orientált programok készítése II.: Automatikus sorszám-hozzárendelés. Jogosultságkezelés megvalósítása, például adott felhasználó melyik ügyfél adatait szerkesztheti. Ügyfél adatlapjának meghívása szerszámok felhasználásával. A nyomkövető használata komplex rendszerek fejlesztése esetén.

 

Teljesítményelemzés: További funkciók és eszközök. A teljesítménymérés tranzakciói, alkalmazásaik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
10. Követelmények
a.       A szorgalmi időszakban: 
1) Az ismeretek alkalmazására és készségszintű begyakorlására laboratóriumi gyakorlatokon kerül sor. A laborgyakorlatokon való részvétel kötelező.
(2) Az ismereteket a laboratóriumi gyakorlatokon mérjük. A foglalkozásokon a szakirányos előadások alapján, illetve a kiadott útmutató alapján felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A laboratóriumi gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, amit az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk. 
(3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell.
A félévközi jegy megszerzésének feltétele: Minden laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése. 
b.        A vizsgaidőszakban: -
c.        Elővizsga: -
d.        A félévközi jegy megállapításának módja: A laboratóriumi gyakorlatokon szerzett jegyek átlaga.
11. Pótlási lehetőségek

Három laboratóriumi gyakorlat pótolható a pótlási időszakban.

12. Konzultációs lehetőségek

Minden laboratóriumi felkészüléshez egyéni kezdeményezésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1.       Szikora B., Sviszt O., Fülöp K.: Vállalatirányítás rendszer programozása, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, 2007.
2.
       Hernández, J.A., Keogh, J., Martinez, F.F.SAP R/3 kézikönyv, Panem, Budapest, 2007.
3.       Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994.
4.
       Ullman, J. D.; Widom J.: Adatbázisrendszerek, Panem-Prentice Hall, Budapest, 1998.
5.       Hernandez, J. A.: The SAP R/3 Handbook, McGraw-Hill, New York, 1997.

6.     James Wood: ABAP Cookbook, ISBN: 978-1-59229-326-1, 2010.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra32
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szikora Béla

egyetemi docens

Elektronikai technológia tsz.

Dr. Martinek Péter

egyetemi docens

Elektronikai technológia tsz.

Sviszt Olivér

fejlesztőmérnök

Wienerberger AG.

Fülöp Kornél

fejlesztőmérnök