Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vállalati rendszerek programozása laboratórium

  A tantárgy angol neve: Programming of Enterprise Application Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus Szak BSc. 
  Vállalati információs rendszerek szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETAC02 6 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Martinek Péter

  egyetemi docens

  Elektronikai technológia tsz.

  Villányi Balázs János

  tudományos segédmunkatárs

  Elektronikai technológia tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika, Adatbázisok, Szoftvertechnológia

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIvállinfr", _) )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETA433" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETA433", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIETAC07" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETAC07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt a vállalati információs rendszerek felépítéséről, működéséről, a tipikus kiegészítő programozási feladatokról és a feladatok megoldási módszereiről konkrét működő rendszerben. Megszerezhető készségek, képességek: A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek lesznek kiegészítő modulok, funkciók tervezésére és implementálására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: A fejlesztő környezet, a grafikus felület és az alapvető adminisztrációs tranzakciók használatának megismerése. A hallgatók megtanulják, hogy milyen módszerekkel lehet a felhasználók beállításait karbantartani, beállítanak hasznos tulajdonságokat a kezelőfelülettel és az adatbevitellel kapcsolatosan. Megismerkednek a menü használatával, elsajátítják a konfigurációs eszköz használatát. A foglalkozáson végzett munkát és a feltett kérdésekre a válaszokat jegyzőkönyvben rögzítik.

   

  Adatmodellezés és az adatszótár használata: A fejlesztések és változtatások átvezetésének eszközei, módszere, végrehajtása. Domének, adatelemek fogalma, adatbázistáblák létrehozása és beállítása, külső kulcsok alkalmazása. Adatmodell tervezése, táblák felvétele adatelemekkel és doménekkel együtt.

   

  Interaktív alkalmazás készítése: Az adatszótár magas szintű alkalmazása. A vállalati információs rendszer programozásának alapjai. Többnyelvű beviteli felület fejlesztésének módszere, a súgó elkészítésének módja. Tesztprogramok írása.

   

  Jelentéskészítés: A szelekciós képernyők, opciók, paraméterek létrehozása, a nyomkövető használata, speciális üzenetek létrehozása. Funkciós modulok tervezése és készítése.

   

  Képernyő-orientált programok készítése I.: A programok szegmentálása, létrehozása. Példaprogramok írása pl. ügyfelek törzsadatainak karbantartására. A nyomkövető használata. Interaktív képernyős program készítéséhez szükséges eszközök megismerése és alkalmazása.

   

  Képernyő-orientált programok készítése II.: Automatikus sorszám-hozzárendelés. Jogosultságkezelés megvalósítása, például adott felhasználó melyik ügyfél adatait szerkesztheti. Ügyfél adatlapjának meghívása szerszámok felhasználásával. A nyomkövető használata komplex rendszerek fejlesztése esetén.

   

  Teljesítményelemzés: További funkciók és eszközök. A teljesítménymérés tranzakciói, alkalmazásaik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
  10. Követelmények
  a.       A szorgalmi időszakban: 
  1) Az ismeretek alkalmazására és készségszintű begyakorlására laboratóriumi gyakorlatokon kerül sor. A laborgyakorlatokon való részvétel kötelező.
  (2) Az ismereteket a laboratóriumi gyakorlatokon mérjük. A foglalkozásokon a szakirányos előadások alapján, illetve a kiadott útmutató alapján felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A laboratóriumi gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, amit az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk. 
  (3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell.
  A félévközi jegy megszerzésének feltétele: Minden laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése. 
  b.        A vizsgaidőszakban: -
  c.        Elővizsga: -
  d.        A félévközi jegy megállapításának módja: A laboratóriumi gyakorlatokon szerzett jegyek átlaga.
  11. Pótlási lehetőségek

  Három laboratóriumi gyakorlat pótolható a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden laboratóriumi felkészüléshez egyéni kezdeményezésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.       Szikora B., Sviszt O., Fülöp K.: Vállalatirányítás rendszer programozása, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, 2007.
  2.
         Hernández, J.A., Keogh, J., Martinez, F.F.SAP R/3 kézikönyv, Panem, Budapest, 2007.
  3.       Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994.
  4.
         Ullman, J. D.; Widom J.: Adatbázisrendszerek, Panem-Prentice Hall, Budapest, 1998.
  5.       Hernandez, J. A.: The SAP R/3 Handbook, McGraw-Hill, New York, 1997.

  6.     James Wood: ABAP Cookbook, ISBN: 978-1-59229-326-1, 2010.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra32
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szikora Béla

  egyetemi docens

  Elektronikai technológia tsz.

  Dr. Martinek Péter

  egyetemi docens

  Elektronikai technológia tsz.

  Sviszt Olivér

  fejlesztőmérnök

  Wienerberger AG.

  Fülöp Kornél

  fejlesztőmérnök