Vállalati rendszerek programozása laboratórium

A tantárgy angol neve: Programming of Enterprise Application Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2012. szeptember 17.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus Szak BSc.
Vállalati információs rendszerek szakirány
Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETA433 7 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Martinek Péteregyetemi docensElektronikai technológia tsz.
Dr. Szikora Bélaegyetemi docensElektronikai technológia tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika, Adatbázisok, Szoftvertechnológia
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIvállinfr", _)
ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETAC02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIETAC07" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETAC07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt a vállalati információs rendszerek felépítéséről, működéséről, a tipikus kiegészítő programozási feladatokról és a feladatok megoldási módszereiről konkrét működő rendszerben. Megszerezhető készségek, képességek: A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek lesznek kiegészítő modulok, funkciók tervezésére és implementálására.
8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés: A fejlesztő környezet, a grafikus felület és az alapvető adminisztrációs tranzakciók használatának megismerése. A hallgatók megtanulják, hogy milyen módszerekkel lehet a felhasználók beállításait karbantartani, beállítanak hasznos tulajdonságokat a kezelőfelülettel és az adatbevitellel kapcsolatosan. Megismerkednek a menü használatával, elsajátítják a konfigurációs eszköz használatát. A foglalkozáson végzett munkát és a feltett kérdésekre a válaszokat jegyzőkönyvben rögzítik.

 

Adatmodellezés és az adatszótár használata: A fejlesztések és változtatások átvezetésének eszközei, módszere, végrehajtása. Domének, adatelemek fogalma, adatbázistáblák létrehozása és beállítása, külső kulcsok alkalmazása. Adatmodell tervezése, táblák felvétele adatelemekkel és doménekkel együtt.

 

Interaktív alkalmazás készítése: Az adatszótár magas szintű alkalmazása. A vállalati információs rendszer programozásának alapjai. Többnyelvű beviteli felület fejlesztésének módszere, a súgó elkészítésének módja. Tesztprogramok írása.

 

Jelentéskészítés: A szelekciós képernyők, opciók, paraméterek létrehozása, a nyomkövető használata, speciális üzenetek létrehozása. Funkciós modulok tervezése és készítése.

 

Képernyő-orientált programok készítése I.: A programok szegmentálása, létrehozása. Példaprogramok írása pl. ügyfelek törzsadatainak karbantartására. A nyomkövető használata. Interaktív képernyős program készítéséhez szükséges eszközök megismerése és alkalmazása.

 

Képernyő-orientált programok készítése II.: Automatikus sorszám-hozzárendelés. Jogosultságkezelés megvalósítása, például adott felhasználó melyik ügyfél adatait szerkesztheti. Ügyfél adatlapjának meghívása szerszámok felhasználásával. A nyomkövető használata komplex rendszerek fejlesztése esetén.

 

Teljesítményelemzés: További funkciók és eszközök. A teljesítménymérés tranzakciói, alkalmazásaik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi gyakorlat.

10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban:
1) Az ismeretek alkalmazására és készségszintű begyakorlására a félév első felében tartott összevont laboratóriumi gyakorlatokon kerül sor. A laborgyakorlatokon való részvétel kötelező.
(2) Az ismereteket a laboratóriumi gyakorlatokon mérjük. A gyakorlatokon a szakirányos előadások alapján, illetve a kiadott útmutató alapján felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, amit az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk.
(3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell.
Az aláírás megszerzésének feltétele: Minden laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése. 
b.        A vizsgaidőszakban: -
c.        Elővizsga: -
d.        A félévközi jegy megállapításának módja: A gyakorlatokon szerzett jegyek átlaga.
11. Pótlási lehetőségek Egy laboratóriumi gyakorlat pótolható. Pótolni a következő foglalkozás megkezdése előtt, a mulasztó hallgató által kezdeményezve külön egyeztetett időpontban kell.
12. Konzultációs lehetőségek

Minden laboratóriumi felkészüléshez egyéni kezdeményezésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1.       Szikora B., Sviszt O., Fülöp K.: Vállalatirányítás rendszer programozása, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, 2007.
2.       Szikora B., Várnai L., Szitás Z.: Vállalatirányítási rendszerek konfigurációja, BME Elektronikai Technológia Tanszék, 2006.
3.       Hernández, J.A., Keogh, J., Martinez, F.F.: SAP R/3 kézikönyv, Panem, Budapest, 2007.
4.       Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994.
5.       Könyvek az SAP rendszerről: http://www.sapfans.com/sapfans/sapbkstore/sapam.htm
6.       Ullman, J. D.; Widom J.: Adatbázisrendszerek, Panem-Prentice Hall, Budapest, 1998.
7.       M.Hammer, J. Champy: A vállalati folyamatok újraszervezése, Panem-McGraw-Hill, Panem Budapest, 1993.
8.       Hernandez, J. A.: The SAP R/3 Handbook, McGraw-Hill, New York, 1997.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Felévközi készülés órákra32
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Szikora Bélaegyetemi docensElektronikai technológia tsz.
Dr. Martinek Péteregyetemi docensElektronikai technológia tsz.
Sviszt OlivérfejlesztőmérnökWienerberger AG.
Fülöp KornéldemonstrátorElektronikai technológia tsz.