Termelésinformatika

A tantárgy angol neve: Production Informatics

Adatlap utolsó módosítása: 2011. október 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus Szak BSc.
Vállalati információs rendszerek szakirány
Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETA383 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szikora Béla László,
A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Szikora Bélaegyetemi docensElektronikai technológia tsz.
Martinek Péteregyetemi adjunktusElektronikai technológia tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Üzleti jog, Szoftvertechnológia, Adatbázisok.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIvállinfr", _)
ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETAC01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

Bemutatni a tipikus termelési folyamatokat, ezek informatikai oldalát, a számítógépes termelésirányítási rendszerek típusait, legfontosabb tulajdonságaikat, a termelésinformatika tipikus információs folyamatait, a számítógépes irányítás bevezetésének és üzemeltetésének feladatait.

Megszerezhető készségek, képességek: A tárgyat elsajátító hallgatók megszerzik azt a képességet, hogy eligazodjanak egy vállalat termelési rendszerében, azonosítani tudják az anyagellátás, az anyagáramlás és –megmunkálás folyamatait, ezek információs és irányítási igényeit. Képesek lesznek a folyamatok implementálására számítógépes termelésirányítási rendszerben, ilyen rendszerek üzemeltetésére, kiegészítő fejlesztésére.

8. A tantárgy részletes tematikája

A termelés fogalma, a stratégia kialakítása és végrehajtása. A hosszú-, a rövid- és a középtávú termeléstervezés jellemzői, feladataik. A termelési rendszerek modelljei, alapvető információs folyamatai, funkcionális egységei és ezek integrálása számítógépes rendszerszemlélet alapján.

Készletgazdálkodás célja és költségei. Az ABC készletrendszer. Készletgazdálkodás alaprendszerei. Termelési modellek, funkcionális egységek. Termelésirányítási rendszerek felépítése, funkciói, működési környezet igények, általános jellemzők.

Gyártott késztermékeket strukturálisan leíró modellek: darabjegyzékek és receptúrák. A gyártás folyamat- és adatmodellje. Az adatok műszaki, gazdasági, informatikai rendszere, láncolt és láncolatlan alapadatok. A láncolatlan alapadatok: tétel törzsadatok, gépcsoport és munkahely törzsadatok, gyártási folyamatok leírása. Láncolt adatok: strukturált darabjegyzékek és receptúrák. Az integrált termelésirányítási rendszer további adatai: vevők és szállítók, valamint raktárak; készletek, vevői és szállítói rendelések; számviteli adatok.

Információs folyamatok: rendeléselfogadás, szükségletszámítás, ütemezés, beszerzés, a gyártás finomprogramozása, a feladatok kiadása, tényleges gyártás és utókalkuláció, termékkibocsátás, számlázás. A termelési folyamat szimulálása, anyagszükséglet- és kapacitásszükséglet-számítás.

Az átfutási idő, paraméterei és számítása. Ütemezési algoritmusok: időalapú prioritási elvek, n feladat 1 gép, n feladat 2 gép megoldás. Ütemezési algoritmusok: késedelmes feladatok minimalizálása 1 gépen, 2 feladat n gép megoldás, prioritásos ütemezés. Az ütemezés értékelési kritériumai

A termelés műszaki, ügyviteli és anyagi előkészítése. Gyártás, visszajelentés, selejtkezelés. Utókalkuláció.

Az üzemfenntartás feladatai, információs folyamatai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A félév első részében koncentrált előadás, a második részében laboratóriumi gyakorlat.

10. Követelmények a.        A szorgalmi időszakban:
1) A tananyag megértését, az ismeretek készségszintű alkalmazását a félév második részében tartott összevont laboratóriumi gyakorlatok segítik. A laborgyakorlatokon való részvétel kötelező. 
(2) Az ismereteket 7 alkalommal a laboratóriumi gyakorlatokon mérjük. A gyakorlatokon az előadás alapján, illetve a kiadott útmutató alapján felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, a dokumentációt az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk.
(3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell.
Az aláírás megszerzésének feltétele: A laboratóriumi gyakorlatok sikeres teljesítése.
b.        A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.
c.        Elővizsga: Az utolsó oktatási héten elővizsga lehetőséget biztosítunk.
d.        A vizsgajegy megállapításának módja: A laboratóriumi gyakorlatokon megszerzett jegyek átlaga 30 % -ban, és a szóbeli vizsga eredménye 70%-ban, ha a vizsga legalább elégséges szintű.
11. Pótlási lehetőségek Egy laboratóriumi gyakorlat pótolható. Pótolni a következő foglalkozás megkezdése előtt, a hallgató kezdeményezésére külön egyeztetett időpontban kell.
12. Konzultációs lehetőségek

Minden laboratóriumi felkészüléshez és a vizsga előtt egyéni kezdeményezésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Szikora B.: Termelésinformatika, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, Előadás vázlata elektronikus formátumban, 2011. p. 98. 
 
2. Szikora B., Várnai L.
: Vállalatirányítási rendszerek és Termelésinformatika laboratórium, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, 2011. p. 170. + Függelék p. 200.
3.   Könyvek az SAP rendszerekről: http://www.sapfans.com/sapfans/sapbkstore/sapam.htm
4.   Könyvek az Oracle rendszerekről: http://www.oraclefans.com/oraclefans/orabkstore/oraam.htm
5.   Könyvek az PeopleSoft rendszerről: http://www.peoplesoftfans.com/psfans/psbkstore/psam.htm
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra34
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés30
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Szikora Bélaegyetemi docensElektronikai technológia tanszék