Vállalatirányítási rendszerek

A tantárgy angol neve: Enterprise Control Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2011. október 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus Szak BSc.
Vállalati információs rendszerek szakirány
Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETA382 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szikora Béla László,
A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Szikora Bélaegyetemi docensElektronikai technológia tsz.
Martinek Péteregyetemi adjunktusElektronikai technológia tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Üzleti jog, Szoftvertechnológia, Adatbázisok, Információs rendszerek üzemeltetése.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIvállinfr", _)

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETAC00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETAC00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

Bemutatni a vállalatok értékteremtő folyamatait, ezek informatikai oldalát, a vállalatirányítási informatikai rendszerek típusait, legfontosabb feladatait. Ismeretet adni a kiválasztás, bevezetés, a működtetetés és a továbbfejlesztés végrehajtásához.

Megszerezhető készségek, képességek: A tárgy kialakítja a hallgatókban a folyamatszemléletet. Képesek lesznek a folyamatok között eligazodni, a folyamatokat támogató megfelelő rendszereket kiválasztani, a bevezetésében részt venni, a bevezetett rendszert üzemeltetni, kiegészítő fejlesztéseket elvégezni, más rendszerekkel való kapcsolatot kiépíteni.

8. A tantárgy részletes tematikája

A vállalati információs rendszerek fejlődése, szigetrendszerek és integrációjuk szükségessége. Vállalatok öt rétegű modellje. A vállalatok, mint nyílt rendszerek tervezése, tervezési stratégiák.

A vállalatok által alkalmazott információs rendszerek típusai: értékesítés-tervezés, vevőkapcsolati rendszerek, beszállítói hálózatot kezelő rendszerek, integrált vállalatirányítási rendszerek, erőforrás-tervező rendszerek, adattárházak és adatbányászati rendszerek, irodai rendszerek.

Standard vállalatirányítási rendszerek általános tulajdonságai, funkcionális moduljai. Tranzakciók és mozgásnemek. A folyamat-kiválasztási mátrix. Bizonylatok típusai, hierarchiája, állapotai és életciklusa. A bizonylatok, mint üzleti objektumok: metódusok, osztályok és öröklődés. Standard rendszerek programozási paradigmái.

Vállalati információs folyamatok: Rendelés-feldolgozás. Szükségletszámítás és ütemezés. Beszerzés. Az áru és a számla beérkeztetése. Leltározás folyamata, bizonylatai és tranzakciója. Kiszállítás és kiszámlázás. Fizetés beérkeztetése. Előleg és részletfizetés folyamata és dokumentumai. Optimalizálási módszerek. Szimuláció. Lineáris problémák. Logisztika a vállalatirányítási rendszerekben.

A vállalatok folyamat és adatmodellje, metaadatok, adatszótár. Standard rendszer kiválasztása: előfeltételek, durvaszelekció, finomszelekció. A vállalat és a standard rendszer összehangolásának tipikus feladatai.

Példák vállalatirányítási rendszerekre, ezek funkcionális felépítése, moduljai. A rendszerek informatikai architektúrája, adatszerkezetei, tipikus telepítései. Export-import csatolók, szabványos üzenetcserék. Rendszermenedzsment. Modulok és felhasználók menedzsmentje.

Rendszerintegrálási stratégiák.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és a félév második felében párhuzamosan, laboratóriumi gyakorlat.

10. Követelmények a.   A szorgalmi időszakban:

1) A tananyag megértését, az ismeretek készségszintű alkalmazását a félév második részében tartott összevont laboratóriumi foglalkozások segítik. A foglalkozásokon való részvétel kötelező.

(2) Az ismereteket 7 alkalommal a laboratóriumi foglalkozásokon mérjük. A foglalkozásokon, az előadás alapján illetve a kiadott útmutató alapján, felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A laboratóriumban végzett munkát dokumentálni kell, a dokumentációt az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk.

(3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell.

Az aláírás megszerzésének feltétele: A laboratóriumi foglalkozások sikeres teljesítése.

b.   A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

c.   Elővizsga: Az utolsó oktatási héten elővizsga lehetőséget biztosítunk.

d.   A vizsgajegy megállapításának módja: A laboratóriumi gyakorlatokon megszerzett jegyek átlaga 30 % -ban, és a szóbeli vizsga eredménye 70%-ban, ha a vizsga legalább elégséges szintű.

 

 

11. Pótlási lehetőségek Egy laboratóriumi gyakorlat pótolható. Pótolni a következő foglalkozás megkezdése előtt, a hallgató kezdeményezésére külön egyeztetett időpontban kell.
12. Konzultációs lehetőségek

Minden laboratóriumi felkészüléshez és a vizsga előtt egyéni kezdeményezésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Szikora B.: Vállalatirányítási rendszerek, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, Előadás vázlata elektronikus formátumban, 2011. p. 130. 
 
2. Szikora B., Várnai L.
: Vállalatirányítási rendszerek és Termelésinformatika laboratórium, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, 2011. p. 170. + Függelék p. 200.
3.  Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994.
4.   Könyvek az SAP rendszerekről: http://www.sapfans.com/sapfans/sapbkstore/sapam.htm
5.   Könyvek az Oracle rendszerekről: http://www.oraclefans.com/oraclefans/orabkstore/oraam.htm
6.   Könyvek az PeopleSoft rendszerről: http://www.peoplesoftfans.com/psfans/psbkstore/psam.htm
7.   M.Hammer, J. Champy: A vállalati folyamatok újraszervezése, Panem-McGraw-Hill, Panem Budapest, 1993.
8.   Katits E.: Üzleti ismeretek mérnököknek, diplomásoknak, Novorg, Budapest, 1996.
9.   Hernandez, J. A.: The SAP R/3 Handbook, McGraw-Hill, New York, 1997.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

56
Félévközi készülés órákra34
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés30
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Szikora Bélaegyetemi docensElektronikai technológia tanszék.