Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vállalatirányítási rendszerek

  A tantárgy angol neve: Enterprise Control Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. október 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak BSc.
  Vállalati információs rendszerek szakirány
  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETA382 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szikora Béla László,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Szikora Bélaegyetemi docensElektronikai technológia tsz.
  Martinek Péteregyetemi adjunktusElektronikai technológia tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Üzleti jog, Szoftvertechnológia, Adatbázisok, Információs rendszerek üzemeltetése.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIvállinfr", _)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETAC00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETAC00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Bemutatni a vállalatok értékteremtő folyamatait, ezek informatikai oldalát, a vállalatirányítási informatikai rendszerek típusait, legfontosabb feladatait. Ismeretet adni a kiválasztás, bevezetés, a működtetetés és a továbbfejlesztés végrehajtásához.

  Megszerezhető készségek, képességek: A tárgy kialakítja a hallgatókban a folyamatszemléletet. Képesek lesznek a folyamatok között eligazodni, a folyamatokat támogató megfelelő rendszereket kiválasztani, a bevezetésében részt venni, a bevezetett rendszert üzemeltetni, kiegészítő fejlesztéseket elvégezni, más rendszerekkel való kapcsolatot kiépíteni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A vállalati információs rendszerek fejlődése, szigetrendszerek és integrációjuk szükségessége. Vállalatok öt rétegű modellje. A vállalatok, mint nyílt rendszerek tervezése, tervezési stratégiák.

  A vállalatok által alkalmazott információs rendszerek típusai: értékesítés-tervezés, vevőkapcsolati rendszerek, beszállítói hálózatot kezelő rendszerek, integrált vállalatirányítási rendszerek, erőforrás-tervező rendszerek, adattárházak és adatbányászati rendszerek, irodai rendszerek.

  Standard vállalatirányítási rendszerek általános tulajdonságai, funkcionális moduljai. Tranzakciók és mozgásnemek. A folyamat-kiválasztási mátrix. Bizonylatok típusai, hierarchiája, állapotai és életciklusa. A bizonylatok, mint üzleti objektumok: metódusok, osztályok és öröklődés. Standard rendszerek programozási paradigmái.

  Vállalati információs folyamatok: Rendelés-feldolgozás. Szükségletszámítás és ütemezés. Beszerzés. Az áru és a számla beérkeztetése. Leltározás folyamata, bizonylatai és tranzakciója. Kiszállítás és kiszámlázás. Fizetés beérkeztetése. Előleg és részletfizetés folyamata és dokumentumai. Optimalizálási módszerek. Szimuláció. Lineáris problémák. Logisztika a vállalatirányítási rendszerekben.

  A vállalatok folyamat és adatmodellje, metaadatok, adatszótár. Standard rendszer kiválasztása: előfeltételek, durvaszelekció, finomszelekció. A vállalat és a standard rendszer összehangolásának tipikus feladatai.

  Példák vállalatirányítási rendszerekre, ezek funkcionális felépítése, moduljai. A rendszerek informatikai architektúrája, adatszerkezetei, tipikus telepítései. Export-import csatolók, szabványos üzenetcserék. Rendszermenedzsment. Modulok és felhasználók menedzsmentje.

  Rendszerintegrálási stratégiák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és a félév második felében párhuzamosan, laboratóriumi gyakorlat.

  10. Követelmények a.   A szorgalmi időszakban:

  1) A tananyag megértését, az ismeretek készségszintű alkalmazását a félév második részében tartott összevont laboratóriumi foglalkozások segítik. A foglalkozásokon való részvétel kötelező.

  (2) Az ismereteket 7 alkalommal a laboratóriumi foglalkozásokon mérjük. A foglalkozásokon, az előadás alapján illetve a kiadott útmutató alapján, felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A laboratóriumban végzett munkát dokumentálni kell, a dokumentációt az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk.

  (3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell.

  Az aláírás megszerzésének feltétele: A laboratóriumi foglalkozások sikeres teljesítése.

  b.   A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

  c.   Elővizsga: Az utolsó oktatási héten elővizsga lehetőséget biztosítunk.

  d.   A vizsgajegy megállapításának módja: A laboratóriumi gyakorlatokon megszerzett jegyek átlaga 30 % -ban, és a szóbeli vizsga eredménye 70%-ban, ha a vizsga legalább elégséges szintű.

   

   

  11. Pótlási lehetőségek Egy laboratóriumi gyakorlat pótolható. Pótolni a következő foglalkozás megkezdése előtt, a hallgató kezdeményezésére külön egyeztetett időpontban kell.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden laboratóriumi felkészüléshez és a vizsga előtt egyéni kezdeményezésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Szikora B.: Vállalatirányítási rendszerek, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, Előadás vázlata elektronikus formátumban, 2011. p. 130. 
   
  2. Szikora B., Várnai L.
  : Vállalatirányítási rendszerek és Termelésinformatika laboratórium, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, 2011. p. 170. + Függelék p. 200.
  3.  Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994.
  4.   Könyvek az SAP rendszerekről: http://www.sapfans.com/sapfans/sapbkstore/sapam.htm
  5.   Könyvek az Oracle rendszerekről: http://www.oraclefans.com/oraclefans/orabkstore/oraam.htm
  6.   Könyvek az PeopleSoft rendszerről: http://www.peoplesoftfans.com/psfans/psbkstore/psam.htm
  7.   M.Hammer, J. Champy: A vállalati folyamatok újraszervezése, Panem-McGraw-Hill, Panem Budapest, 1993.
  8.   Katits E.: Üzleti ismeretek mérnököknek, diplomásoknak, Novorg, Budapest, 1996.
  9.   Hernandez, J. A.: The SAP R/3 Handbook, McGraw-Hill, New York, 1997.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56
  Félévközi készülés órákra34
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Szikora Bélaegyetemi docensElektronikai technológia tanszék.