Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki SzakMikroelektronika és elektronikai technológiaBSc Szakirány tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETA340 6 0/0/4/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordon Péter Róbert,
4. A tantárgy előadója

 dr. Gordon Péter egyetemi docens Elektronikai Technológia Tanszék

A tanszék oktatói, doktoranduszai

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AVIelektro", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Nem különbözik a szakirányba kerülés feltételeitől.

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók komplex tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatokat oldanak meg, korszerű számítástechnikai tervezési illetve technológiai módszerek és eszközök felhasználásával. Így szereznek alkotó módon, öntevékenyen, a gyakorlati munka, a kutatás és a kísérletezés eszközeivel magas szintű szintetizáló tudást. A téma egy felajánlott kínálati listából szabadon választható.

8. A tantárgy részletes tematikája

Fontosabb tématerületek:

·         Nyomtatott huzalozások, felületszerelés.

·         Moduláramkör és készülék tervezés, megvalósítás

·         Vékony- és vastagrétegek, hibrid áramkörök, multichip modulok.

·         Érzékelők, optoelektronikai és mechatronikai eszközök.

·         Lézeres mikromegmunkálás, fotólitográfia.

·         Megbízhatóság, minőségbiztosítás.

·         Számítógépes termelésirányítási rendszerek alkalmazásai.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Önálló munka konzultációval a Tanszék laboratóriumaiban. A végzett munkáról, az elért eredményekről írásos beszámoló készítése.
10. Követelmények

A félév végén bizottság előtt szóbeli beszámoló a végzett munkáról. A félévvégi jegy kialakítása az írásos és szóbeli beszámoló színvonala, valamint a témavezetőnek a félévi munkát értékelő véleménye alapján történik. Be nem adott, vagy el nem fogadott írásbeli beszámoló, a TVSz rendelkezéseinek megfelelően pótolható.

11. Pótlási lehetőségek Pótlásra vonatkozóan a TVSZ intézkedései az irányadók.
12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, a feladat készítése közben, a feladatot kiadó konzulenssel egyeztetett időpontban folyamatosan.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Adott feladat Kidolgozása120
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Gordon Péter egyetemi docens Elektronikai Technológia Tsz