Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki SzakMikroelektronika és elektronikai technológiaBSc Szakirány tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETA340 6 0/0/4/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordon Péter Róbert,
  4. A tantárgy előadója

   dr. Gordon Péter egyetemi docens Elektronikai Technológia Tanszék

  A tanszék oktatói, doktoranduszai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVIelektro", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nem különbözik a szakirányba kerülés feltételeitől.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók komplex tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatokat oldanak meg, korszerű számítástechnikai tervezési illetve technológiai módszerek és eszközök felhasználásával. Így szereznek alkotó módon, öntevékenyen, a gyakorlati munka, a kutatás és a kísérletezés eszközeivel magas szintű szintetizáló tudást. A téma egy felajánlott kínálati listából szabadon választható.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Fontosabb tématerületek:

  ·         Nyomtatott huzalozások, felületszerelés.

  ·         Moduláramkör és készülék tervezés, megvalósítás

  ·         Vékony- és vastagrétegek, hibrid áramkörök, multichip modulok.

  ·         Érzékelők, optoelektronikai és mechatronikai eszközök.

  ·         Lézeres mikromegmunkálás, fotólitográfia.

  ·         Megbízhatóság, minőségbiztosítás.

  ·         Számítógépes termelésirányítási rendszerek alkalmazásai.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Önálló munka konzultációval a Tanszék laboratóriumaiban. A végzett munkáról, az elért eredményekről írásos beszámoló készítése.
  10. Követelmények

  A félév végén bizottság előtt szóbeli beszámoló a végzett munkáról. A félévvégi jegy kialakítása az írásos és szóbeli beszámoló színvonala, valamint a témavezetőnek a félévi munkát értékelő véleménye alapján történik. Be nem adott, vagy el nem fogadott írásbeli beszámoló, a TVSz rendelkezéseinek megfelelően pótolható.

  11. Pótlási lehetőségek Pótlásra vonatkozóan a TVSZ intézkedései az irányadók.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a feladat készítése közben, a feladatot kiadó konzulenssel egyeztetett időpontban folyamatosan.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Adott feladat Kidolgozása120
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Gordon Péter egyetemi docens Elektronikai Technológia Tsz