Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus kereskedelem alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Electronic Trading

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. augusztus 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET9013 tavaszi 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mojzes Imre

  Egyetemi tanár

  VIK ETT

  Talyigás Judit

  Főtanácsadó

  MTI

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető informatikai ismeretek. Általános ismeretek a vállalati gazdálkodás területéről.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Jártasság megszerzése az elektronikus kereskedelem különböző fajtáinak alkalmazhatósága terén, mint vállalati felhasználó. Elektronikus kereskedelmet biztosító rendszerek működtetéséhez a szükséges alapvető ismeretek biztosítása. Lehetőség az informatika alkalmazásának komplex kereskedelmi, jogi és vállalatgazdálkodási környezetbe történő megismerésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  (egy-egy előadás)

  Az elektronikus kereskedelem fogalma és felosztásai

  Az elektronikus kereskedelem hazai és EU szabályozottsága

  Az elektronikus kereskedelem alkalmazásának hazai és nemzetközi elterjedtsége

  Az alkalmazás általános feltételei a vállalatok esetében - néhány szó a vállalati termelésirányító és gazdálkodó rendszerekről

  A vállalati beszerzések rendszereiről, módjairól és lehetőségeiről

  Az e-kereskedelmi rendszerek biztonságtechnikai és adatvédelmi kérdései

  Alkalmazás kapcsolódó feltételei, elektronikus aláírás, logisztika

  Az alkalmazás új módjai, mobil technikák

  Új fizetési eljárások és lehetőségek

  Az elektronikus kereskedelem és a közbeszerzés

  A nagy rendszerek bevezetésének metodikai kérdései vállalaton belül (2 előadás)

  Új szolgáltatások bevezetésének kommunikációs kérdései a külső felhasználók esetében

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Zárthelyi a 7. héten órarendi időpontban. Az aláírás feltétele legalább elégséges zárthelyi.

  A félév során kiváló teljesítményt nyújtó hallgatóknak jeles osztályzatot ajánlunk meg, amennyiben a félévközi ellenőrzéseken kiváló teljesítményt nyújt az alábbiak szerint:

  Zárthelyi dolgozata és a félév végén megírt, opcionális 2. zárthelyi dolgozata jeles szintű, és legalább az egyik kiváló eredményű.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: BSc-s hallgatóknak a pótlási héten, ötéves képzésen lévő hallgatóknak az utolsó tanulmányi héten.

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi pótlása a 8. héten órarenden kívüli időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  : egyeztetett időpontban lehetséges, illetve vizsga előtt két nappal

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -Mojzes Imre, Talyigás Judit: Elektronikus kereskedelem 2000 Budapest, Technika Alapítvány

  -Kápolnai András, Nemeslaki András, Pataki Róbert eBusiness Stratégiai Vállalati

  Felsővezetőknek 2002 Budapest, Aula Kiadó

  -Almási János: e-aláírás és társai, Sans Serif Bt., 2002 Budapest, 302 oldal

  Olivier Hance: Üzlet és jog az interneten, Panem McGraw Budapest, 1997

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

   

  Felkészülés zárthelyire

  54

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mojzes Imre

  Egyetemi tanár

  VIK ETT

  Talyigás Judit

  Főtanácsadó

  MTI