Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fotonikai eszközök II.

  A tantárgy angol neve: Photonics Materials and Devices II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Természettudományi Kar

  Mérnök-fizikus Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET5813 7.-9. 2/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mojzes Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Mojzes Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikai Technológia Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fotonikai eszközök, Szilárdtestfizika, Lézerfizika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  : nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű optika anyagairól és eszközeiről adott áttekintésre építve megismertetni a hallgatóságot az alkalmazott optika élenjáró területeiről, megismertetve az eszközök paramétereivel, alkalmazási jellemzőivel abból a célból, hogy olyan képesség alakuljon ki, amely ezeket az ismereteket alkalmazni is tudja

  8. A tantárgy részletes tematikája

  :

  1. hét: Bevezetés

  2. hét: A félvezető rétegépítés új módszerei

  3. hét: A vertikális lézer és alkalmazásai

  4. hét: Diódapumpált lézereszközök

  5. hét: Kék fény keltés félvezetőkkel

  6. hét: Korszerű fotolitográfia

  7. hét: Optikai hírközlés szolitonokkal

  8. hét: Műanyagok alkalmazása a fotonikában

  9. hét: Információmegjelenítés eszközei

  10. hét: Ezüst és nem ezüst alapú fényképezés

  11. hét A II-VI vegyület-félvezetők alkalmazása

  12. hét: Napelemek

  13. hét: Másolási eljárások és eszközök

  14. hét Irányzatok az optikai méréstechnikában

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: zárthelyi a 8. héten

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: a lehetőség adott, az utolsó előadás után

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mojzes I., Kökényesi S.: Fotonikai anyagok és eszközök, Műegyetemi Kiadó, 1997.

  Mojzes I. (szerk.): Mikroelektronika és elektronikai technológia, Műszaki Könyvkiadó, 1996.

  Richter P. (szerk.): Bevezetés a modern optikába I-IV. kötet Műegyetemi Kiadó, 1998.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mojzes Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikai Technológia Tanszék