Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vállalati rendszerek konfigurációja laboratórium

  A tantárgy angol neve: Configuration of Enterprise Control Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Integrált vállalatirányítási rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET5310 9. 2/0/0/f 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szikora Béla

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz.

  Várnai László

  Elektronikai Technológia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Vállalatirányítási rendszerek előadás és laboratórium, Termelésinformatika előadás és laboratórium.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt a standard integrált vállalatirányítási információs rendszerek tipikus konfigurálási feladatairól, a vállalati folyamatmodellekhez illeszkedő rendszer létrehozásának technológiájáról konkrét működő rendszerben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az integrált vállalatirányítási rendszerek "testre szabása", a standard szoftver bemutatása: Az ABAS-EKS rendszer, a három-rétegű architektúra, az adatbázis réteg, az applikációs réteg és a megjelenítési réteg bemutatása, azonosítása.

  A standard szoftver vállalatmodellje. A rendszerkonfiguráció indítása, nyomkövetése. Jogosultságok. Installációs beállítások.

  A megjelenítési réteg konfigurálása: választható nyelvek, kezelői felület alapbeállításai. Az alappénznem megválasztása és az EURO-ra történő átállás előkészítése.

  Alkalmazási réteg konfigurálása. A modellvállalat funkcionális követelményei szerinti konfigurációk beállítása. Pénzügy, beszerzés, értékesítés, termelés követelményeinek teljesítése. Konzisztencia biztosítása az alkalmazási és a megjelenítési réteg között.

  Az adatbázis réteg konfigurálása. Az adattáblák és adatmezők azonosítási rendszere. Új adatmezők, dialógus ablakok és lekérdezések definiálása paraméterezéssel.

  Az adatbázis illesztés külső rendszerek felé. Protokollok, tipikus üzenetváltások. Szerver és kliens oldali konfigurációk beállítása.

  A standard alkalmazási réteg funkcióinak módosítása. Az alkalmazási réteg programozási nyelve, adattípusai és -szerkezetei, adatbáziselérés, tipikus parancsok.

  Új funkciók fejlesztése. Új adattáblák és adatmezők létrehozása. Új dialógus ablakok és lekérdezések írása. Triggerek és megszorítások rendszere, használata.

  A funkciók rendszerezése, illesztése menürendszer alá. On line súgó készítése, és összeillesztése a menürendszerrel.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgy oktatása laboratóriumi környezetben folyik az ABAS EKS integrált vállalatirányítási rendszer felhasználásával.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy.
  - A laboratóriumi foglalkozásokon a kiadott útmutatókból felkészülten kell megjelenni. A felkészülést ellenőrizzük és osztályozzuk. A laboratóriumban végzett munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az óra végén kell beadni. A beadott jegyzőkönyvet és az adatbázisban végzett munkát osztályozzuk.
  - Elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén a laboratóriumi gyakorlatot pótolni kell. Egy laboratóriumi gyakorlat pótolható. Pótolni a következő foglalkozás megkezdése előtt kell.
  - A félév lezárásához a valamennyi feladatot sikeresen teljesíteni kell. A gyakorlati jegy a foglalkozásokon kapott jegyek súlyozott átlaga. Nem kaphat gyakorlati jegyet az, akinek teljesítetlen laborgyakorlata van.

  b. A vizsgaidőszakban: nincs.

  c. Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy laboratóriumi gyakorlat pótolható a mulasztást követő laboratóriumi foglalkozás előtt, a mulasztó hallgató kezdeményezésére, egyéni megbeszélés szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Tanszéki beosztás szerint, és a laboratóriumi foglalkozások alatt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Vállalatirányítási rendszerek konfigurációja, BME Elektronikai Technológia Tanszék, 2002.
  (Útmutató a modellvállalat követelményeiről és standard rendszer konfigurálásához.)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szikora Béla

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz.

  Várnai László

  egyetemi tanársegéd

  Elektronikai Technológia Tsz