Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógéppel integrált gyártás laboratórium

  A tantárgy angol neve: Computer Integrated Manufacturing Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET5207 9. 0/0/2/f 2.5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Somló János

  egyetemi tanár

  Gépgyártástechnológia Tsz.

  dr. Szikora Béla

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép-hálózatok, Operációs rendszerek, Adatbázisok, Közgazdaságtan

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Termelésinformatika, Számítógépes grafika, Számítógépes modellezés laboratórium, Moduláramkörök számítógépes tervezése, Számítógépes tervezés laboratórium

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy gyakorlati ismeretek ad a számítógépppel integrált gyártás (CIM) alapelveiről és részrendszereiről. Mélyreható ismerteket nyújt egyes részrendszerek működéséről és CIM alapelveken történő rendszerbe integrálásukról.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Funkciók elemzése önálló modulokon és működő mintarendszereken.

  Gyártórendszerek esettanulmányszerű elemzése.

  Fontosabb feladatok, melyek konkrét részét a gyakorlatban kell kidolgozni a következők:

  - a BME Kisérleti Gyártórendszer hardver és szoftver rendszerei: megmunkáló, előgyártó, raktár és szállító, mérő, szerelő alrendszerek, a számítógépes hálózat.

  - Oktató gyártórendszer és működése: Hardver és szoftver rendszerek, a rendszerirányító szoftver.

  - Robotalkalmazások, robotprogramozás, robot rendszerek az elektronikában és a gépiparban.

  - NC programozási gyakorlatok, elektronikai és gépészeti alkatrészek készítése.

  - Gyártó rendszerek ellenőrzése: monitorizálás, diagnosztika, automatikus ellenőrzés.

  - Gyártórendszerek termelésének ütemezése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy oktatása laboratóriumi gyakorlatok keretében folyik, a 7. pontban felsorolt témakörökből összeállított feladatokat kell a hallgatóknak megoldaniuk.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A laboratóriumi foglalkozásokon az útmutatókból felkészülten kell megjelenni. Elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén a laboratóriumi gyakorlatot pótolni kell. A félév során egy laboratóriumi gyakorlat pótolható. A foglalkozásokon nyújtott teljesítményt értékeljük. A félév lezárásához valamennyi feladatot sikeresen teljesíteni kell. A félévközi jegy a foglalkozásokon kapott jegyek átlaga.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Útmutatók a laboratóriumi foglalkozásokhoz.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Somló János

  egyetemi tanár

  Gépgyártástechnológia Tsz.

  dr. Szikora Béla

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz