Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógéppel integrált gyártás

  A tantárgy angol neve: Computer Integrated Manufacturing

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET5206 9. 4/0/0/f 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Somló János

  egyetemi tanár

  Gépgyártástechnológia Tsz.

  dr. Szikora Béla

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép-hálózatok, Operációs rendszerek, Adatbázisok, Közgazdaságtan

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Termelésinformatika, Számítógépes grafika, Számítógépes modellezés laboratórium, Moduláramkörök számítógépes tervezése, Számítógépes tervezés laboratórium

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy részletes ismereteket ad a számítógépppel integrált gyártás (CIM) alepelveiről, részrendszereiről és tervezési módszereiről. Mélyreható ismerteket nyújt a gépipari automatizálás, a mechatronika és a robottechnika területén.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Számítógéppel integrált gyártás (CIM), alapelvek, nyílt rendszer koncepció. Gyártó rendszerek modelljei: rendszer környezet modellezés, CIM-OSA modell. Többrétegű modell a gyártórendszerek tervezésére: fizikai réteg, gyártási folyamat funkcióinak rétege, informatikai funkciók rétege, számítástechnikai réteg, szervezeti réteg.

  Tervezési stratégiák. Rendszerterv készítése, értékelése és optimalizálása.

  Információáramlás és számítógépes hálózatok. Információs követelmények, megvalósítási stratégiák.

  Gyártórendszerek fejlődésének története, gépipari automatizálás, mechatronika, robottechnika, NC, DNC, CNC, CAD, CAM, CAQ.

  Rugalmas gyártórendszerek (FMS) jellemzői. Anyag és adatfeldolgozó alrendszerek. Szerszámszervezés, munkadarab-szervezés. Raktározás, szállítás, manipuláció. Mérés. Technológiai tervezés. Termelésirányítás. Gyártási folyamatirányítás.

  A gyártási folyamatok optimálási problémái. Műveletelem szintű adat optimálás. Információs rendszerek. Szakértőrendszerek alkalmazása.

  Gyártási folyamattervezés. Alkatrészszintű optimálás. Gyártási sorrend, művelettervezés. Rendszer szintű adatbázis.

  Gyártási folyamatirányítási rendszer szerkezete. Számítógépek hierarchiája. Számítógépek kapcsolata, MAP-TOP koncepció, autonom egységek és vezérlésük.

  Rendszer szintű optimálás. Rendszerműködés jóságának kiértékelése, optimálási aspektusok. Szakértői rendszerek alkalmazása.

  Gyártó rendszerek működésének szimulációja. Szimulációs módszerek. SIMAN, SIMEX stb.

  Robotalkalmazás. A robottechnika fejlődése. A robotok típusai. Robotizált folyamatok.

  Robotmozgás tervezés. Mozgástervezés és feladatai. Robotkinematika. Kinematikai mennyiségek inverziójának geometriai módszere. Példák.

  Optimális utazó (Cruising) trajektória tervezés. Idő-optimális tervezés. Optimális szervorendszer bemenő jel tervezés. Dinamikus aspektusok.

  Robotok dinamikus folyamatai. Szabályozási körök. Dinamikai leírás. Sebesség-szabályozó kör. Zárt rendszereket jellemző differenciál-egyenletek.

  Robotalkalmazások irányítási problémái. Optimális utazó trajektória tervezés mint a bemenőjel-tervezés eszköze. Decentralizált és centralizált irányítási rendszerek. Irányítási módszerek: PID, önhangoló PID, kiszámított nyomatákok módszere, modellreferenciás adaptív irányítás, csúszó üzemmódú irányítás, optimális irányítás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy oktatása előadás keretében folyik, melyet demonstrációk egészíthetnek ki.

  10. Követelmények

  A vizsgaidőszakban:

  A tárgy vizsgával zárul.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom:

  Horváth M., Markos S.: Gépgyártástechnológia, Műegyetemi Kiadó 1995, Budapest, 45018

  Rembold U.,Nuaji B.O., Storr A.: Computer Integrated Manufacturing and Engineering, Addison-Wesley, 1993

  ESPRIT Consortium AMICE: Open System Architecture for CIM, Springer-Verlag, Berlin

  F.H.Mitchell,Jr.:CIM Systems, Prentice-Hall, London

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Somló János

  egyetemi tanár

  Gépgyártástechnológia Tsz.

  dr. Szikora Béla

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz