Minőségellenőrzés laboratórium

A tantárgy angol neve: Quality Control Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mikrorendszerek és moduláramkörök főszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET5028 9. 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Németh Pál

egyetemi adjunktus

Elektronikai Techn. Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Minőségbiztosítás, elektronika, valószínűségszámítás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Az elektronika minőségellenőrzési eljárásainak, eszközeinek, módszereinek bemutatása és gyakorlása az elektronikai ipar jellegzetes ellenőrzési feladatain keresztül.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév első felében a hallgatók a megelőző félévek tervezési és áramkörépítési laboratóriumi gyakorlatainak eredményeképp megtervezett, megépített és részben élesztett, bemért moduláramköreinek részletes minőségbiztosítási eljárásait dolgozzák ki, beleértve az áramkör megbízhatósági analízisét és klimavizsgálatát is.

A félév második felében a hallgatók az elektronikai iparral kapcsolatos tematikus minőségellenőrzési laborgyakorlatokat végeznek el

- szereletlen nyomtatott áramköri lemezek minőségvizsgálata (szakadás-zárlat, átmeneti ellenállás, tapadási szilárdság, forraszthatóság)

- szerelt nyomtatott áramkörök megbízhatósági analízise

- elektromechanikus elemek klímavizsgálata

- várható élettartam analízis

- optikai szálak minősítése

- leválasztó áramkörök vizsgálata

- tápegységek minősítése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Laborgyakorlat. A félév első felében konzultáció, a második félben a 8. pontban felsorolt témakörökből összeállí tott méréseket a hallgatók forgószí npadszerűen hajtják végre a Tanszék laboratóriumaiban.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: a mérésekre a kiadott sillabuszokból felkészülten kell jönni. A félév lezárásához a mérések sikeres elvégzése szükséges. Félévvégi jegy kiszámí tása: a mérésekre kapott osztályzatok és a minőségbiztosítási házifeladatra adott osztályzat átlaga.

b. A vizsgaidőszakban:

  1. Elővizsga:
11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen mérés illetve mulasztás esetén a mérést a pótmérési alkalmakon (esetleg félév közben) pótolni kell.

12. Konzultációs lehetőségek

A labor méréseken.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérésekhez kiadott sillabusz

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

40

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

..

Vizsgafelkészülés

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Németh Pál

egyetemi adjunktus

Elektronikai Techn. Tanszék