Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Minőségellenőrzés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Quality Control Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikrorendszerek és moduláramkörök főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET5028 9. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Németh Pál

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Techn. Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Minőségbiztosítás, elektronika, valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elektronika minőségellenőrzési eljárásainak, eszközeinek, módszereinek bemutatása és gyakorlása az elektronikai ipar jellegzetes ellenőrzési feladatain keresztül.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév első felében a hallgatók a megelőző félévek tervezési és áramkörépítési laboratóriumi gyakorlatainak eredményeképp megtervezett, megépített és részben élesztett, bemért moduláramköreinek részletes minőségbiztosítási eljárásait dolgozzák ki, beleértve az áramkör megbízhatósági analízisét és klimavizsgálatát is.

  A félév második felében a hallgatók az elektronikai iparral kapcsolatos tematikus minőségellenőrzési laborgyakorlatokat végeznek el

  - szereletlen nyomtatott áramköri lemezek minőségvizsgálata (szakadás-zárlat, átmeneti ellenállás, tapadási szilárdság, forraszthatóság)

  - szerelt nyomtatott áramkörök megbízhatósági analízise

  - elektromechanikus elemek klímavizsgálata

  - várható élettartam analízis

  - optikai szálak minősítése

  - leválasztó áramkörök vizsgálata

  - tápegységek minősítése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laborgyakorlat. A félév első felében konzultáció, a második félben a 8. pontban felsorolt témakörökből összeállí tott méréseket a hallgatók forgószí npadszerűen hajtják végre a Tanszék laboratóriumaiban.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a mérésekre a kiadott sillabuszokból felkészülten kell jönni. A félév lezárásához a mérések sikeres elvégzése szükséges. Félévvégi jegy kiszámí tása: a mérésekre kapott osztályzatok és a minőségbiztosítási házifeladatra adott osztályzat átlaga.

  b. A vizsgaidőszakban:

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen mérés illetve mulasztás esetén a mérést a pótmérési alkalmakon (esetleg félév közben) pótolni kell.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A labor méréseken.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérésekhez kiadott sillabusz

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  40

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Németh Pál

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Techn. Tanszék