Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fotonikai eszközök

  A tantárgy angol neve: Photonics Materials and Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök fizikus

  Okleveles nappali szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4810 3 2/2/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mojzes Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mojzes Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikai Technológia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Anyagtudomány

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a fotonika anyagaival, eszközeivel és alkalmazásaival kí vánja megismertetni a hallgatókat

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  1. A fotonika fizikai és technológiai alapjai

  1.1. Optikai adatátvitel és jelfeldolgozás

  1.2. Passzí v elemek fizikája

  1.3. Aktí v elemek fizikája

  1.4. Kritikus Technológiák

  2. Fényforrások és érzékelők

  2.1. Nem koherens fénnyel működő szerkezetek

  2.1.1. Izzók, lumineszcens elemek, fotóvezetők

  2.1.2. LED, PD, PT napelemek

  2.2. Koherens fénnyel működő eszközök

  2.2.1. Szilárdtest lézerek

  2.2.2. Lézer diódák

  2.2.3. Szuperrácsok

  3. Passzí v elemek anyagai és tulajdonságai

  3.1. Üvegek

  3.2. Kristályok

  3.3. Polimerek

  4. Aktí v optikai elemek anyagai és tulajdonságai

  4.1. Modulátorok, deflektorok

  4.2. Polarizátorok, szűrők

  4.3. Frekvenciaváltoztatók

  4.4. Bistabil elemek, kapcsolók

  4.5. Szolitonok az adatátvitelben

  4.6. Folyadékkristályos eszközök

  5. Fényérzékeny anyagok és optikai memória

  5.1. Az adatrögzí tés paraméterei

  5.2. Ezüsthalogenid alapú rendszerek

  5.3. Ezüstmentes anyagok

  5.4. Magnetooptika

  6. Optikai adatátviteli és adatfeldolgozó rendszerek

  6.1. Fényszáloptika és adatátvitel

  6.2. Képfeldolgozás

  6.3. Optikai szenzorok

  7. Összegzés és kitekintés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Szóbeli előadás demonstrációkkal

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi az 5. téma előtt

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Mikroelektronika és technológia Szerk.: Mojzes Imre

  2. Lajta Gy. - Szép I.: Fénytávközlés

  3. M.V. Klein - T.E. Furtak: Optics

  4. B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics

  5. Mojzes I. - Kökényesi Sándor: A fotonika anyagai és eszközei

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mojzes Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikai Technológia Tsz.