Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Termelésinformatika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Production Informatics Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Integrált vállalatirányítási rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4391 8. 2/0/0/f 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szikora Béla

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz.

  Várnai László

  Elektronikai Technológia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Közgazdaságtan, Adatbázisok, Programozás technológiája

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt az integrált termelésirányítási rendszerek működéséről, a termelési folyamatok modellezéséről és az adatmodellek implementálásáról konkrét működő rendszerben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Ismerkedés a számítógépes kiszolgáló környezettel, bejelentkezési procedúrák, jogosultságok, az elektronikus dokumentációkészítés menete. Első lépések az MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszerben. A gyakorlat során felépítendő CIMCO Kft. vállalatmodelljének nagyvonalú meghatározása.

  Adatállományok: Vállalati törzsadatok tervezése és implementálása, homogén gépcsoportok, művelettervek, vevők, szállítók, új művelettervek.

  A vállalat termékkínálatának meghatározása, cikkek, strukturált darabjegyzékek megtervezése és implementálása.

  Előkalkuláció, a tervezett önköltség meghatározása költségek költségnemek szerinti bontásban: Anyagjellegű ráfordítások- anyagköltség, személyi jellegű ráfordítások-bérköltség, értékcsökkenési leírás-gépköltség. Az átfutási idő számítása. A rendszer futtatása a saját tervezésű és egyénileg implementált cikkekre.

  Termelésprogramozás. Erőforrás-szükséglettervezés. Fő gyártási terv elkészítése az egyénileg megadott vevői igények és sajátkockázatú rendelések kielégítésére.

  Rendelési politikák. Anyagszükségletszámítás és ütemezés (MRP). Az MRP működésének tanulmányozása a működő rendszerben.

  Tervezett rendelések kezelése, a rendelések kibocsátási dátumának meghatározása.

  Kapacitásszükséglet-számítás és gyártásütemezés (CRP). Kapacitástervezés tipikus feladatai: határidő konfliktus megoldása, gépek túlterhelésének megszüntetése. Optimalizált gyártásütemezés elkészítése.

  Vásárolt áruk beszerzése, a megrendelések elkészítése. Árubeérkeztetés.

  Elosztási szükséglettervezés (DRP). Telephelyek közötti rendelések teljesítése. Műhelyirányítási feladatok megoldása, a munkák kiadása és készrejelentése. Sorozatgyártás tipikus feladatai: ütemezett anyagkiadás és költségelszámolás.

  Kiszállítás, szállítólevél és számlakészítés. Vevőszolgálati feladatok megoldása a működő rendszerben.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgy oktatása számítógépes laboratóriumi környezetben folyik az MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer termeléstervezési és irányítási moduljának felhasználásával.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy.
  - A laboratóriumi foglalkozásokon a kiadott útmutatókból felkészülten kell megjelenni. A felkészülést ellenőrizzük és osztályozzuk. A laboratóriumban végzett munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az óra végén kell beadni. A beadott jegyzőkönyvet és az adatbázisban végzett munkát osztályozzuk.
  - Elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén a laboratóriumi gyakorlatot pótolni kell. Egy laboratóriumi gyakorlat pótolható. Pótolni a következő foglalkozás megkezdése előtt kell.
  - A félév lezárásához a valamennyi feladatot sikeresen teljesíteni kell. A gyakorlati jegy a foglalkozásokon kapott jegyek súlyozott átlaga. Nem kaphat gyakorlati jegyet az, akinek teljesítetlen laborgyakorlata van.

  b. A vizsgaidőszakban: nincs.

  c. Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy laboratóriumi gyakorlat pótolható a mulasztást követő laboratóriumi foglalkozás előtt, a mulasztó hallgató kezdeményezésére, egyéni megbeszélés szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Tanszéki beosztás szerint, és a laboratóriumi foglalkozások alatt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom: útmutató a modellvállalat implementációjához

  Szikora B., Várnai L.: Számítógépes termelésirányítás, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, 2000.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szikora Béla

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz.

  Várnai László

  egyetemi tanársegéd

  Elektronikai Technológia Tsz