Termelésinformatika

A tantárgy angol neve: Production Informatics

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Integrált vállalatirányítási rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET4390 8. 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szikora Béla

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Közgazdaságtan, Adatbázisok, Programozás technológiája

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a termelő vállalkozások rendszertípusú kezeléséhez, informatikai rendszerének tervezéséhez és megépítéséhez. A termelési folyamat modellezésével kiemeli a meghatározó és a kapcsolódó vállalati funkciókat, ezek informatikai igényeit és szolgáltatásait. Részletezi a termelésirányításhoz szükséges számítástechnikai rendszert, a rendszer meghatározó funkcióit, valamint ezek rendszerbe szervezésének módjait.

A tárgy követelményeit teljesítve a hallgató átlátja az integrált vállalatirányítási rendszerek felépítését, működését; képes a szoftvercsomagokban megvalósított modellek elemzésére; képes a termelés irányítására integrált számítógépes termelésirányítási rendszerrel.

8. A tantárgy részletes tematikája

A termelés fogalma, a stratégia kialakítása és végrehajtása. A hosszú-, a rövid- és a középtávú termeléstervezés jellemzői, feladataik. Készletgazdálkodás célja és költségei. Az ABC készletrendszer. Készletgazdálkodás alaprendszerei. Termelési modellek, funkcionális egységek. Termelésirányítási rendszerek felépítése, funkciói, működési környezet igények, általános jellemzők.

Gyártott késztermékeket struktúrálisan leíró modellek: darabjegyzékek és receptúrák. A gyártási folyamat leírása. A hivatkozott adatok rendszere: láncolt és láncolatlan alapadatok. A láncolatlan alapadatok: tétel törzsadatok, gépcsoport és munkahely törzsadatok, gyártási folyamatok leírása. Láncolt adatok: strukturált darabjegyzékek és receptúrák. Az adatok műszaki informatikai rendszere. Az integrált termelésirányítási rendszer további adatai: vevők és szállítók, valamint raktárak; készletek, vevői és szállítói rendelések; számviteli adatok.

Információs folyamatok: rendeléselfogadás, szükségletszámítás, ütemezés, beszerzés, a gyártás finomprogramozása, a feladatok kiadása, tényleges gyártás és utókalkuláció, termékkibocsátás, számlázás. A termelési folyamat szimulálása, anyagszükséglet- és kapacitásszükséglet-számítás.

Az átfutási idő, paraméterei és számítása. Ütemezési algoritmusok: időalapú prioritási elvek, n feladat 1 gép, n feladat 2 gép megoldás. Ütemezési algoritmusok: késedelmes feladatok minimalizálása 1 gépen, 2 feladat n gép megoldás. Az ütemezés értékelési kritériumai

A termelés műszaki, ügyviteli és anyagi előkészítése. Gyártás, visszajelentés, selejtkezelés.

Integrált termelésirányítási rendszer kiválasztása: előfeltételek, célok, elvárások. A durvaszelekció célja, értékelési szempontok. A finomszelekció célja, szempontjai. A futtató rendszer kiválasztásának szempontjai, méretezése, implementálási és működtetési feladatok gyári környezetben.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tantárgy oktatása előadás keretében folyik, melyhez kapcsolódik a Termelésinformatika laboratórium c. tárgy.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Felkészülés az előadásra.

b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

  1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

TVSZ szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Tanszéki beosztás szerint, és előadások közti szünetben.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz jegyzet nem tartozik.

Ajánlott irodalmak:

T.E.Vollmann, W.L.Berry,D.C.Whybark: Manufacturing planning and control systems, IRWIN, Chicago, 1992.

S.Nahmias: Production and Operations Analysis, Irwin, Homewood-Boston

Olaf Specht: Betriebswirtschaft für Ingenieuere + Informatiker, Kiehl, 1988

Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Aula, 1999.

P.G. Ránky: Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall, London

Jánoki L., Kocsis J.: Számítógépes termelésirányítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest

Hetyei József (szerk.): Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon, ComputerBooks, 1999.

Witt, F.-J.; Witt,K.: Controlling kis és középvállalkozások számára, Springer Hungarica, Budapest, 1994.

Katits E.: Üzleti ismeretek mérnököknek, diplomásoknak, Novorg, Budapest, 1996.

Hernandez, J. A.: The SAP R/3 Handbook, McGraw-Hill, New York, 1997.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Vizsgafelkészülés

60

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szikora Béla

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.