Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vállalatirányítási rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Enterprise Control Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Integrált vállalatirányítási rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4348 7. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szikora Béla László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szikora Béla

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Közgazdaságtan, Adatbázisok, Programozás technológiája

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy gyakorlati ismereteket nyújt az integrált vállalatirányítási rendszerek működéséről, a vállalati folyamatok modellezéséről és az adatmodellek implementálásáról konkrét működő rendszerben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Vállalatleírási módszertan: üzleti szituáció, célok megfogalmazása mutatószámokkal, termékek/szolgáltatások, erőforrások leírása. Megközelítési módszerek: top–down, bottom–up.

  Az ARIS (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems) ház koncepciója: funkció nézet, adat nézet, szervezet nézet, irányítás nézet. Leíró szintek: szakmai igények specifikációja, logikai tervezés, implementáció. Modellezési alapok: modell típusok, objektum típusok, kapcsolat típusok, hierarchiák, attribútumok.

  Esettanulmány szervezeti felépítésre: vállalat szervezeti felépítése, hálózati csomópontok.

  Esettanulmány funkcionális működésre: a vállalat céljai, termékei, szolgáltatásai szoftver hálózat.

  Esettanulmány irányítási rendszerre: a vállalat tevékenységi körei, értékteremtő folyamatai, adatfeldolgozási folyamatai, folyamat szcenáriói.

  Esettanulmány adatmodellezésre: folyamat által indukált információ igények, relációs egyedkapcsolat adatmodell, relációs modell, tábla diagram.

  Elemzések: folyamatok erőforrás-elemzése (riportok), folyamatok tranzakciós elemzése (analízis), folyamatok idő és költség animációja.

  SAP referencia modell megismerése: fő területek, folyamat csoportok, szcenáriók, folyamatok, mezők.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgy oktatása laboratóriumi környezetben folyik az ARIS Toolset és az SAP rendszer részbeni felhasználásával.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy. A laboratóriumi foglalkozásokon a kiadott útmutatókból felkészülten kell megjelenni. Elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén a laboratóriumi gyakorlatot pótolni kell. Egy laboratóriumi gyakorlat pótolható. A foglalkozásokon nyújtott teljesítményt értékeljük. A félév lezárásához a valamennyi feladatot sikeresen teljesíteni kell. A gyakorlati jegy a foglalkozásokon kapott jegyek súlyozott átlaga. Nem kaphat gyakorlati jegyet az, akinek teljesítetlen laborgyakorlata van.

  b. A vizsgaidőszakban: nincs.

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  Egy laboratóriumi gyakorlat pótolható a mulasztást követő laboratóriumi foglalkozás előtt, a mulasztó hallgató kezdeményezésére, egyéni megbeszélés szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Tanszéki beosztás szerint, és a laboratóriumi foglalkozésok alatt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Útmutató a modellvállalat implementációjához.

  Ajánlott irodalom:

  Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szikora Béla

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz.

  Várnai László

  egyetemi tanársegéd

  Elektronikai Technológia Tsz

  Fonó Gábor

  PROCONT