Vállalatirányítási rendszerek

A tantárgy angol neve: Enterprise Control Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Integrált vállalatirányítási rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET4347 7. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szikora Béla László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szikora Béla

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Közgazdaságtan, Adatbázisok, Programozás technológiája

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a vállalkozások rendszertípusú kezeléséhez, a vállalatok informatikai rendszerének tervezéséhez és kialakításához. Módszertani ismeretet ad a vállalati folyamatok modellezéséhez, kiemeli a meghatározó vállalati funkciókat, ezek informatikai igényeit.

8. A tantárgy részletes tematikája

A vállalati feladatok számítógépes támogatása, a számítógéppel integrált gyártás koncepciója és célkitűzése. Az integrált vállalatirányítási rendszerek helye és feladata.

A vállalati információs rendszerek fejlődése, szigetrendszerek és integrációjuk szükségessége. Döntéstámogatás információs rendszerekkel. Döntési szintek, döntéstámogató rendszerek.

Vállalatok rendszer szintű felépítése. A rendszer öt rétegű modellje. A vállalatok, mint nyílt rendszerek tervezése. Tervezési stratégiák. Tervezés a feldolgozó funkciók majd az informatika funkciók sorrend stratégiája alapján. Az anyagfeldolgozó réteg. Az informatikai funkciók rétege. A fizikai rétegek kényszere. Szervezeti réteg és a pénzügyi kiértékelés.

Információs folyamatok: rendelés-feldolgozás, szükségletszámítás és ütemezés. Beszerzés. Az áru beérkeztetése. Számlavizsgálat. Kiszállítás. Számlázás. Fizetés beérkeztetése. Előleg és részletfizetés.

Optimalizálási módszerek. Szimuláció. Lineáris problémák. Szimplex módszer grafikus és algebrai megfogalmazása. Szimplex módszer kiterjesztése.

Standard vállalatirányítási rendszerek általános tulajdonságai. Példa integrált vállalatirányítási rendszerre: SAP felépítése, moduljainak áttekintése. Az SD modul. Az FI modul. Az MM modul. Az SAP adattábláinak hierarchikus rendszere.

Vállalatirányítási rendszerek számviteli és pénzügyi moduljának általános feladata. Főkönyvi és folyószámla-könyvelés. Törzsadatok és funkciók. Készletnyilvántartás, tárgyieszköz-elszámolás. Törzsadatok és funkciók.

A kontrolling modul általános feladata, törzsadatok és funkciók.

Az értékesítési modul általános feladata, törzsadatok és funkciók. A beszerzési modul általános feladata, törzsadatok és funkciók.

Logisztika a vállalatirányítási rendszerekben.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tantárgy oktatása előadás keretében folyik, melyhez kapcsolódik a Vállalatirányítási rendszerek laboratórium c. tárgy.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Felkészülés az előadásra.

b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

  1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

TVSZ szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Tanszéki beosztás szerint, és előadások közti szünetben.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz jegyzet nem tartozik.

Ajánlott irodalmak:

Sherr, A.-W.: Business Process Engineering - Reference Models for Industrial Enterprises (ARIS - Architecture of Integrated Information Systems), Springer-Verlag, Berlin, 1994

Hetyei József (szerk.): Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon, ComputerBooks, 1999.

Ullman, J. D.; Widom J.: Adatbázisrendszerek, Panem-Prentice Hall, Budapest, 1998.

Bana I.: Az SSADM rendszerszervezési módszertana, LSI, 1994.

Gábor A. (szerk): Információmenedzsment, Aula, 1997.

Baricz R.;Róth J.: Könyvviteltan, Aula, Budapest, 1997.

Witt, F.-J.; Witt,K.: Controlling kis és középvállalkozások számára, Springer Hungarica, Budapest, 1994.

M.Hammer, J. Champy: A vállalati folyamatok újraszervezése, Panem-McGraw-Hill, Panem Budapest, 1993.

Katits E.: Üzleti ismeretek mérnököknek, diplomásoknak, Novorg, Budapest, 1996.

Hernandez, J. A.: The SAP R/3 Handbook, McGraw-Hill, New York, 1997.

ASAP WOLD Consultancy: Special Edition Using SAP R/3, Que Corp., Indianapolis, 1997

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Vizsgafelkészülés

60

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szikora Béla

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.