Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes tervezés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Computer Aided Design Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4272 4 0/0/2/g 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Gál László

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  dr. Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Digitális technika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismerteti a hallgatókat a számítógéppel segített áramkörtervezés részleteivel, egy jellemző integrált rendszer, a PCAD moduljainak alkalmazása kapcsán.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A programkörnyezet felépítése, beállítása. Elvi kapcsolásirajz-szimbólum készítés.

  Elvi kapcsolásirajz készítés, hierarchikus felépítés, részrajzokra bontás, elektromos ellenőrzés.

  Layout-szimbólum készítés, alkatrész defenició.

  Összerendelés, "csomagolás".

  Alkatrész elhelyezés, tápvezeték kialakítás.

  Huzalozástervezés, méret-ellenőrzés.

  Dokumentációkészítés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat. A 7. pontban felsorolt ütemtervnek megfelelően, a hallgatókkal előre egyeztetett időpontokban, 7 darab 4 órás tematikus laborként kerül lebonyolításra.

  Minden hallgató egyéni feladatot kap, amelyet a laborvezető segítségével önállóan kell megoldania.

  10. Követelmények

  Gyakorlati jegy. Mivel az egyes gyakorlatok egymásra épülnek, az esetleges elmaradt gyakorlatot a következő óráig pótolni kell.

  A félév végén a megoldott feladatot be kell adni. A gyakorlati jegyet a foglalkozásokon nyújtott teljesítmény befolyásolja

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  PCAD leírások, esetenként mérési segédletek.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Gál László

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz.

  dr Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz.