Moduláramkörök számítógépes tervezése

A tantárgy angol neve: Computer Aided Design of Circuit Modules

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET4271 8 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Ruszinkó Miklós

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz.

dr. Gál László

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Digitális technika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nem különbözik a szakirányválasztás követelményeitől

7. A tantárgy célkitűzése

Megismerteti a hallgatókat az informatikusok érdeklődésére is számot tartó áramköri részletekkel.

Attekintést ad az integrált elektronikai CAD rendszerek felépítéséről, az őket alkotó modulokkal szemben támasztott követelményekről.

Ismerteti az áramkör-megvalósítási technológiáknak a konstrukciót és a méretezést befolyásoló tényezőit.

Bemutatja a szimulációs lehetőségeket, továbbá a dokumentációkészítés módszereit.

Kitekintést nyújt az egyéb CAD rendszerekre.

8. A tantárgy részletes tematikája

A számítógépes tervezőrendszerek felépítése, részei.

A számítógépes szabályozórendszer felépítése.

Analóg és digitális adatátvitel, jelfeldolgozás (MUX, S/H, távadó, A/D, D/A, leválasztás).

A "valóságos" alkatrészek leírása. A különböző technológiákkal készített alkatrészek jellemző tulajdonságai.

Aramköri modulok. A hibrid, a felület- és furatszerelt nyomtatott huzalozású áramköri modulok szerelőlemezeinek konstrukciója és technológiája.

Az áramköri modulok beültetési, kötési és tokozási technológiái. Hűtési problémák.

Szimulációk: analóg, digitális, hibrid (SPICE, SUISSE).

Programozható kapuáramkörök (XILINX) és mikrokontrollerek (PIC) alkalmazása.

Integrált tervezőrendszerek felépítése. Alkatrész-elhelyezési algoritmusok.

Huzalozástervezési algoritmusok. Stratégiafájlok.

A CAD rendszerek hardver eszközei.

A 2D és a 3D ábrázolás problémái.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a., A szorgalmi időszakban:

A laboratóriumokban tartott előadásokon a megjelenés kötelező.

b., A vizsgaidőszakban:

A tantárgy vizsgával zárul. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz egységes jegyzet nincs. Az egyes témakörökhöz az előadásokon megjelölt, (javasolt) irodalmak használhatók

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Ruszinkó Miklós

egyetemi adjunktus

EElektronikai Technológia Tsz.

dr. Gál László

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz