Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Moduláramkörök számítógépes tervezése

  A tantárgy angol neve: Computer Aided Design of Circuit Modules

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4271 8 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz.

  dr. Gál László

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Digitális technika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nem különbözik a szakirányválasztás követelményeitől

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismerteti a hallgatókat az informatikusok érdeklődésére is számot tartó áramköri részletekkel.

  Attekintést ad az integrált elektronikai CAD rendszerek felépítéséről, az őket alkotó modulokkal szemben támasztott követelményekről.

  Ismerteti az áramkör-megvalósítási technológiáknak a konstrukciót és a méretezést befolyásoló tényezőit.

  Bemutatja a szimulációs lehetőségeket, továbbá a dokumentációkészítés módszereit.

  Kitekintést nyújt az egyéb CAD rendszerekre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A számítógépes tervezőrendszerek felépítése, részei.

  A számítógépes szabályozórendszer felépítése.

  Analóg és digitális adatátvitel, jelfeldolgozás (MUX, S/H, távadó, A/D, D/A, leválasztás).

  A "valóságos" alkatrészek leírása. A különböző technológiákkal készített alkatrészek jellemző tulajdonságai.

  Aramköri modulok. A hibrid, a felület- és furatszerelt nyomtatott huzalozású áramköri modulok szerelőlemezeinek konstrukciója és technológiája.

  Az áramköri modulok beültetési, kötési és tokozási technológiái. Hűtési problémák.

  Szimulációk: analóg, digitális, hibrid (SPICE, SUISSE).

  Programozható kapuáramkörök (XILINX) és mikrokontrollerek (PIC) alkalmazása.

  Integrált tervezőrendszerek felépítése. Alkatrész-elhelyezési algoritmusok.

  Huzalozástervezési algoritmusok. Stratégiafájlok.

  A CAD rendszerek hardver eszközei.

  A 2D és a 3D ábrázolás problémái.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a., A szorgalmi időszakban:

  A laboratóriumokban tartott előadásokon a megjelenés kötelező.

  b., A vizsgaidőszakban:

  A tantárgy vizsgával zárul. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz egységes jegyzet nincs. Az egyes témakörökhöz az előadásokon megjelölt, (javasolt) irodalmak használhatók

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  EElektronikai Technológia Tsz.

  dr. Gál László

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz