Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes modellezés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Computer-Based Modelling Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4209 7 0/0/2/f 2.5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szikora Béla

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  A tanszék doktoranduszai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Programozás, Közgazdaságtan, Számítógép-hálózatok, Operációs rendszerek, Adatbázisok, Termelésinformatika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ismeretadás a termeléstervezés és -irányítás, a számítógépes grafika és képfeldolgozás területéről. Mélyreható gyakorlati ismereteket nyújt egy komplex informatikai rendszer felépítéséről és működtetéséről, a termelési folyamat modellezéséről.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A fontosabb gyakorlati feladatok, melyek konkrét részét a gyakorlatban kell kidolgozni:

  - modellalkotás technológia rendszerekre,

  - grafikus megjelenítés képernyőn,

  - ablakozási technikák,

  - technológiai és gyártó rendszerek elemzése, releváns adatok meghatározása és rendszerezése,

  - gyártott késztermékek és az előállítási technológia tanulmányozása, a termelés modellezéséhez szükséges paraméterek identifikációja,

  - termelésirányító rendszer elemzése, egyes gyártmányok, technológiák és/vagy működtető mechanizmusok implementálása,

  - minőségügyi követelmények és teljesítési lehetőségek tanulmányozása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat és egy házi feladat. A 7. pontban felsorolt témakörökből összeállított feladatokat kell a hallgatóknak megoldaniuk.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Félévközi jegy. A laboratóriumi foglalkozásokon az útmutatókból felkészülten kell megjelenni. Elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén a laboratóriumi gyakorlatot pótolni kell. A foglalkozásokon nyújtott teljesítményt értékeljük. A félév során egy nagy feladatot otthon kell megoldani. A félév lezárásához a valamennyi feladatot sikeresen teljesíteni kell. A félévközi jegy a foglalkozásokon és a házi feladatra kapott jegyek súlyozott átlaga.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Útmutatók a laboratóriumi foglalkozásokhoz.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szikora Béla

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz