Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Termelésinformatika

  A tantárgy angol neve: Production Informatics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4207 7 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szikora Béla

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Közgazdaságtan, Fizika, Számítógép-hálózatok, Operációs rendszerek, Adatbázisok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a termelő vállalatok modellezésével, alapvető információs folyamataival, funkcionális egységeivel és ezek integrálásával korszerű CIM (számítógéppel integrált gyártás) szemlélet alapján. Mélyreható ismereteket nyújt a technológiai, termelési és a minőséget leíró adatok kiválasztása és integrált komplex rendszerben történő kezelésük területén.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az integrált vállalati adatbázis létrehozásának célja, tartalma. Vállalati modellek, funkcionális egységek. Információs folyamatok. Rendeléselfogadás, szükségletszámítás, beszerzés, gyártás, termékkibocsátás, számlázás.

  Gyártott késztermékeket struktúrálisan leíró modellek: darabjegyzék modellek és receptúra modellek. A gyártási folyamat leírása. A hivatkozott adatok rendszere: láncolt és láncolatlan alapadatok. A láncolatlan alapadatok: tétel törzsadatok, gépcsoport és munkahely törzsadatok. Láncolt adatok: elemi gyártási folyamatok leírása, darabjegyzékek. Az adatok műszaki informatikai rendszere. A termelési folyamat szimulálása, anyagszükséglet és kapacitás számítás.

  Az integrált termelésirányítási rendszer további adatai: vevők és szállítók, valamint raktárak; készletek, vevői és szállítói rendelések; számviteli adatok.

  Egy informatikai rendszer legfontosabb alkotórészei, implementálás és működtetés gyári környezetben.

  A minőségszabályozás és minőségbiztosítás alapjai. Teljeskörű minôségbiztosítás. Az ISO 9000 ajánlásai. A minőségbiztosítást támogató informatikai rendszerek. A termelésirányítás és a minőségbiztosítás kapcsolata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy oktatása előadás keretében folyik, melyet demonstrációk egészíthetnek ki a termelésirányitás és minőségbiztosítás területéről.

  10. Követelmények

  A vizsgaidőszakban:

  A tárgy vizsgával zárul. Félévközi követelmény nincs.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom:

  P.G. Ránky: Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall, London

  S.Nahmias: Production and Operations Analysis, Irwin, Homewood-Boston

  Jánoki L., Kocsis J.: Számítógépes termelésirányítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szikora Béla

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz