Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Moduláramkörök tervezése és építése laboratórium

  A tantárgy angol neve: Design and Fabrication of Circuit Modules Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4153 8 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr.Gál László

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz.

  dr. Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Laboratórium, Mikroelektronika, Moduláramkörök

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nem különbözik a szakirányválasztás követelményeitől

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a hagyományos és felületszerelt huzalozású lemezek, a vastagréteg és vékonyréteg hibrid integrált áramkörök számítógéppel segített tervezésével. A laboratóriumi gyakorlatok alkalmával a Moduláramkörök előadás elméleti anyagából kapott feladatot önállóan oldják meg, mód nyílik a tervezési módszerek, szempontok, problémák megismerésére. A megtervezett áramkör megvalósítása, deszkamodellen történő megépítése, a kész modell felélesztése, beállítása, és rajta különböző mérések végzése a hallgatók technológiai ismereteinek elmélyítését is szolgálja.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A megvalósítandó áramkör elvi kapcsolási rajzának elkészítése. Könyvtárak felépítése, kezelése, a kapcsolási rajz ellenőrzése, dokumentálása, továbblépési lehetőségek a szimuláció illetve a layout tervezés felé.

  Analóg áramkörök szimulációja. Kapcsolási rajz bevitele, illetve átvétele más tervezőrendszerektől. A vizsgálandó paraméterek beállítása. Nem lineáris analízis a munkapont meghatározásához. Vizsgálatok az idő- (tranzlens) és a frekvenciatartományban (Rode-diagram).

  Digitális áramkörök szimulációja. Kapcsolási rajz bevitele, illetve átvétele más tervezőrendszerektől. A logikai függvények realizálása különböző programozható eszközcsaláddal. A megtervezett áramkör funkcionális analízise. Hazárdok keresése.

  Alkatrész elrendezés tervezés, a választott technológiával megvalósított moduláramkör alkatrész elhelyezésének sajátosságai, számítógépes elrendező algoritmusok problémái, hiányosságai. Interaktív alkatrész elrendezési stratégiák.

  Layout tervezés. Automatikus, interaktív kézi huzalozás. A layout tervezés szempontjai az áramkör realizálási technológiájának függvényében.

  Különféle huzalozó algoritmusokkal nyert eredmények analízise.

  Gyártási dokumentáció készítés. A filmdokumentáció és a számítógéppel integrált moduláramköri gyártórendszerek számára szükséges programok elkészítése, ellenőrzése.

  A kísérleti áramkör megvalósítása a választott moduláramköri technológiával.

  Az áramkör készítéshez kapcsolódó technológiai problémák tanulmányozása.

  Az áramkör megépítése kapcsán kézi és gépi szerelési technológiák, kötési technológiák megismerése.

  Bemérés, ellenőrzés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra gyakorlat az Elektronikai Technológia Tanszék számítógép-, illetve moduláramkör laboratóriumaiban. A hallgatók kis létszámú csoportokban ismerkednek a számítógépes tervező rendszerekkel, a moduláramkör készítésének technológiájával. A félév során önállóan dolgoznak a kiadott feladatukon, amelyhez konzultációt biztosítunk

  10. Követelmények

  a.) a szorgalmi időszakban:

  - A félév végén a hallgatók gyakorlati jegyet kapnak.

  - A hallgatók felkészültségét a laboratóriumi gyakorlathoz kapcsolódva értékeljük. A félév elején egy tervezési feladatot adunk ki.

  - Sikertelen mérés vagy hiányzás esetén pótmérésen kell résztvenni.

  - A félév lezárásának feltétele a mérések sikeres teljesítése, valamint a tervezési feladat értékelhető megoldása.

  - A gyakorlati jegy a félév folyamán szerzett jegyek, valamint a tervezési feladatra kapott jegy súlyozott átlaga.

  b.) A vizsgaidőszakban:

  - Amennyiben a hallgató a félévet nem tudta lezárni a vizsgaidőszakban az előírt alkalmakkor pótmérésen vehet részt, s a gyakorlati jegyet i. v. jelleggel szerezheti meg.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A laboratóriumi gyakorlathoz, valamint a megoldandó tervezési feladathoz a hallgatók segédletet kapnak.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr.Gál László

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz.

  dr. Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz.