Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Multichip modulok

  A tantárgy angol neve: Multichip Modules

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Elektronikus készülékek tervezése és gyártása mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4111 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Dr. Harsányi Gábor

  egyetemi tanár

  Elektronikai Technológia

  dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia

  dr.Ripka Gábor

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronikai technológia

  Elektronika

  Anyagtudomány

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatókat megismertetni a multichip modulok alapvető típusaival, szerelőlemezeivel, a kettő és háromdimenziós összekötési rendszereivel, szereléstechnológiájával, tokozásával és minőségbiztosításával. Termelési alapelvek, gyakorlati példák.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A multichip modulok megjelenésének műszaki és gazdasági okai, definíciók, típusok és ezek összehasonlítása.

  A multichip modulok szerelőlemezei: laminálási eljárással készülő műanyag alapú hordozók (MCM-L típus), a vékonyréteg és polimer technológia kombinálásával kialakított "leválasztott" (MCM-D) típusok, a kerámia technológiák és a vastagréteg technikák kombinációját alkalmazó változatok (MCM-C): magas hőmérsékletű (HTCC) ill. alacsony hőmérsékletű (LTCC) eljárással készülő típusok. Az egyes eljárások kombinálási lehetőségei, vegyes technológiák.

  Újszerű anyagok és eljárások a multichip modulok kettő és háromdimenziós összeköttetés-rendszereinek kialakításában: a műgyémánt, a többrétegű huzalozású aluminium-nitrid kerámia, merev-flexibilis hordozó kombináció, közvetlen rajzolatkialakítási technikák, az átvezetések (viák) speciális kialakítási módszerei. A nagyfelületű huzalozásrendszerek kialakításának speciális problémái. Az eltemetett passzív alkatelemek (ellenállások és kondenzátorok) előállításának lehetőségei.

  A multichip modulok szerelési és kötési technológiái és ezek eszközei: a chipek kezelése, chipbeültetési módszerek, a közvetlen huzalkötési technikák, chip-on-board, chip-in-board, flip-chip, TAB, BGA (bump-grid-array), újszerű ragasztási és mikrokötési technikák. A forrasztás és a felületi szereléstechnológia alkalmazhatósága és korlátai a multichip modulokban.

  A multichip modulok többrétegű huzalozásrendszereinek számítógépes tervezése és szimulációja. Parazitahatások a nagyfelbontású finomrajzolatú struktúrákban, ezek figyelembe vétele a tervezésben. Nagyteljesítményű multichip modulok tervezési és gyártási problémái.

  A multichip modulok tokozása: a kivezetők anyagai, méretezése és kötési technikái, lezárási módszerek, hőtechnikai méretezés, hőelvezetési megoldások, a vízhűtés megvalósításának módszerei. A tokok mechanikai tervezése, toklezárási és tokminősítési technikák. A multichip modulok szerelhetősége.

  A minőségbiztosítás speciális módszerei a multichip modulok technológiájában. A "biztosan jó chip" problematikája, az előtesztelés szükségessége, a gyártásközi minőségellenőrzés és a végterméktesztelés, valamint az utólagos javítás módszerei és lehetőségei.

  Gyakorlati megvalósítási példák multichip modulokra: a nagysebességű digitális, a mikrohullámú, a katonai és űrtechnikai, a nagyfeszültségű, nagyteljesítményű, az orvosbiológiai és más alkalmazási területekről.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Az előadáson elhangzó tananyagot diasorozatok, videofelvételek és áramköri minták illusztrálják. Nagyságrendeket érzékeltető számpéldák, kisebb feladat-megoldások az előadásba integrálódnak.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: ----

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga előre kiadott tételsor alapján

  1. Elővizsga: a félév végén az utolsó tanítási napon.
  11. Pótlási lehetőségek

  ------

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgaidőszakban a vizsganapokat megelőző napon tartunk konzultációt a Tanszéken, később megjelölt időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jegyzet: Harsányi Gábor - Illyefalvi-Vitéz Zsolt - Ripka Gábor: Multichip Modulok. Műegyetemi Kiadó. 2000. A jegyzet száma: 55052.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontaktóra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  50

  Vizsgafelkészülés

  25

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Dr. Harsányi Gábor

  egyetemi tanár

  Elektronikai Technológia

  dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia

  dr. Ripka Gábor

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia