Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikai és mechatronikai alkatrészek

  A tantárgy angol neve: Components of Electronics and Mechatronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4110 7 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Balázs

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Mikroelektronika és technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy az elektronikai készülékekben használt alkatrészek és építő elemek legfontosabb tulajdonságainak és karakterisztikáinak bemutatásával az alkatrészek alkalmazását és a készüléképítést kívánja elősegíteni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az elektronikai alkatrészek legfontosabb jellemzői: érték, tűrés, stabilitás, terhelhetőség, hőmérsékleti tényező, stb. Az alkatrészek megbízhatósága, meghibásodási ráta, kádgörbe. A leggyakrabban alkalmazott aktív és passzív alkatrészek típusainak, karakterisztikáinak és megbízhatósági jellemzőinek összehasonlító elemzése. A tokozás, a beépítési mód és a környezet hatása az alkatrészek alkalmazhatóságára.

  Kerámia alkatrészek. A kerámiák és üvegek szerkezete és tulajdonságai. A dielektromos, optikai, piezoelektromos, piroelektromos és szupravezető tulajdonságok és alkalmazásai. Néhány kerámiafajta (kvarc, báriumtitanát, alumíniumnitrid) és a felhasználásukkal készülő alkatrészek esettanulmány jellegű ismertetése.

  Érzékelők és átalakítók. Csoportosításuk, jellemzésük, intelligens érzékelők. Rezisztív, kapacitív és indutív érzékelők, rezonáns átalakítók. Szilárdtest érzékelők, a Seebeck- és Peltier-hatás alkalmazási lehetőségei. Mikromegmunkálás fogalma, alkalmazása szilárdtest alkatrészek előállítására. A hőmérséklet, a mechanikai, a kémiai mennyiségek, a mágneses tér, stb. mérésére alkalmas érzékelők felépítése.

  Optoelektronikai alkatrészek. Fénykeltésre és -detektálásra alkalmas félvezető struktúrák és eszközök. Optikai fényvezető szálak, csatlakozások.

  Kijelzők. Termikus és hidegemissziós katódsugárcsövek. Folyadékkristályok. Plazma-display.

  A mechatronika fogalma, a mechatronikai rendszer összetevői. A mechatronikai rendszerekben alkalmazott érzékelők, beavatkozók és számítástechnikai elemek. A meghajtók és beavatkozók fajtái, csoportosításuk a mozgás módja és a működtető energiafajták szerint. Szervomotorok, léptetőmotorok. Lineáris motorok. Esettenulmány: A galvanomotorok felépítése. A galvanomotoros, forgótükrös lézersugár-eltérítő mechatronikai rendszer felépítése és vezérlési módja.

  Finommechanikai és elektromechanikai készülékelemek csoportosítása, alaptípusai. Csatlakozók, kapcsolók, jelfogók.

  Energiatermelő és energiatároló alkatrészek: elemek és akkumulátorok. Napelemek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás demonstrációkkal, gyakorlati példák bemutatásával. Mintadarabok, katalógusok, videofilmek, foto-CD-ROM, kiállítások és publikációs anyagok folyamatos bevonása az előadások anyagába. A tananyag elsajátítását a tanszék által kiadott anyagokkal segítjük.

  10. Követelmények

  A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli és szóbeli, a kiadott tételek alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  O. Zinke, H. Seither: Ellenállások, kondenzátorok, tekercsek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986

  H. N. Norton: Sensor and Analyzer Handbook, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1982

  Tummala, Rao R., Eugene J. Rymaszewski: Microelectronics Packaging Handbook, Van Nostrand Reinhold, New York, 1989

  T. L. Landers, W. D. Brown, E. W. Fant, E. M. Malstrom, N. M. Schmitt: Electronics Manufacturing Processes. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1994.

  D. A. Bradley, D. Dawson, N. C. Burd, A. J. Loader: Mechatronics; Electronics in products and processes, Chapman and Hall, London, 1991

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Balázs

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz