Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Iparjogvédelem

  A tantárgy angol neve: Intellectual Property Rights

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Elektronikus készülékek tervezése
  és gyártása mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4109 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mojzes Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mojzes Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikai Techn. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Közgazdaságtan

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a mérnöki munka szerteágazó területein előforduló szellemi tulajdonnal kapcsolatos elvi és gyakorlati ismereteket foglalja össze. A munka során mind alkotóként, mind felhasználóként kapcsolatba kerülhetünk a szellemi tulajdon különféle formáival. Találmányainkra szabadalmat engedélyezhetnek, saját cégünknek érdemes védjegyet készíteni, más esetben különféle mintaoltalmi formák adnak effektív védelmet szellemi termékeinknek. A szerzői joggal elsősorban szoftverfejlesztőként, szoftver felhasználóként, szakíróként kerülhetünk kapcsolatba. Mindezeknek a kérdésköröknek - e tárgy keretében is tárgyalt - széles nemzetközi vonzatai is vannak. Termelőként, szervizmérnökként, értékesítőként a termékfelelősség kérdésköre igen jelentősen befolyásolja eredményességünket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az iparjogvédelem fogalma, kialakulása. Műszaki megoldások iparjogvédelmi státusa, közkincs. Titokvédelem.

  A szabadalmaztathatóság feltételei. Újdonság, újdonságrontás. A feltaláló személyiségi jogai. Szabadalmi oltalom keletkezése, hatálya, időtartama, terjedelme, korlátjai.

  Szolgálati jogviszonyban létrehozott szellemi alkotások kérdései. Hasznosítási szerződés. A szabadalmi kényszerengedély. Bitorlás. Nemleges megállapítás. Szabadalmi oltalom megszűnése. A szabadalmi bejelentés kellékei, egysége, elsőbbsége. A szabadalmi bejelentés alaki, érdemi, teljes és halasztott vizsgálata. Bírósági eljárás szabadalmi ügyekben. Díjazási kérdések a szabadalom fennállása során.

  A használati minta. Az ipari minta. Kereskedelmi név, földrajzi árujelzők.

  A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalma. Szoftverek oltalmi kérdései, hazai és EU gyakorlat. A Párizsi Uniós Egyezmény. A Szellemi Tulajdon Világszervezete. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés. EU Szabadalmi Együttműködés. Védjegyjog. A know-how. Szerzői jog. Szomszédos jogok. A szabadalmi ügyvivő. Magyar Szabadalmi Hivatal. Újdonságkutatás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Szóbeli előadás demonstrációkkal.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek

  Vizsga előtti napokon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadásokon kijelölt szakirodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mojzes Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikai Techn. Tsz.