Moduláramkör-tervezési laboratórium

A tantárgy angol neve: Design of Circuit Modules Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mikrorendszerek és moduláramkörök szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET4092 6 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Ruszinkó Miklós

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika

Digitális technika

Elektronikai technológia

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy az áramköri modul tervezése és építése témakör első része. Célja megismertetni a hallgatókat a hagyományos és felületszerelt nyomtatott huzalozású lemezek, a vastagréteg és vékonyréteg hibrid integrált áramkörök számítógéppel segített tervezésével, a dokumentációkészítés módszereivel.

8. A tantárgy részletes tematikája

Elvi kapcsolási rajz készítés. Könyvtárak felépítése, kezelése, a kapcsolási rajz ellenőrzése, dokumentálása, továbblépési lehetőségek a szimuláció illetve a layout tervezés felé.

Analóg és digitális áramkörök szimulációja.

Deszkamodell készítés.

A valóságos alkatrészek adatlapjainak struktúrái.

Költségterv készítése.

Alkatrész-elrendezés tervezés, különféle technológiákkal megvalósított áramkörök alkatrész-elhelyezésének sajátosságai. A számítógépes elrendező algoritmusok problémái, hiányosságai. Interaktív alkatrész-elrendezési stratégiák.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A félév első felében tematikus labor, a technológiáknak megfelelően néhány esettanulmány ismertetése.

A félév hátralevő részében a hallgatók önállóan dolgoznak a kiadott feladatukon, amelyhez konzultációt biztosítunk.

10. Követelmények

a. szorgalmi időszakban:

- A tematikus gyakorlatokon a megjelenés kötelező. A tematikus gyakorlat nem pótolható.

- A félév lezárásának módja: az önállóan megoldott feladat eredményeit röviden szóban és írásban értékelni kell.

- A félévközi (gyakorlati) jegy kiszámítása: a félévközi munka és a beadott dokumentáció eredményét a szóbeli beszámoló kis mértékben módosíthatja.

b.

  11. Pótlási lehetőségek

  A rész-feladatok a szorgalmi időszak utolsó napjáig –különeljárási díj ellenében- pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Erre időpontot egyeztetünk. (Egyéb esetekben E-mail után lehetséges más időpontban is)

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A program “demo” verziója a tanszéki honlapról letölthető.

  A programhoz az OrCAD labor valamennyi számítógépén kb. 3500 oldalnyi “On line Help” található.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz