Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Moduláramkör-tervezési laboratórium

  A tantárgy angol neve: Design of Circuit Modules Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikrorendszerek és moduláramkörök szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4092 6 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika

  Digitális technika

  Elektronikai technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy az áramköri modul tervezése és építése témakör első része. Célja megismertetni a hallgatókat a hagyományos és felületszerelt nyomtatott huzalozású lemezek, a vastagréteg és vékonyréteg hibrid integrált áramkörök számítógéppel segített tervezésével, a dokumentációkészítés módszereivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elvi kapcsolási rajz készítés. Könyvtárak felépítése, kezelése, a kapcsolási rajz ellenőrzése, dokumentálása, továbblépési lehetőségek a szimuláció illetve a layout tervezés felé.

  Analóg és digitális áramkörök szimulációja.

  Deszkamodell készítés.

  A valóságos alkatrészek adatlapjainak struktúrái.

  Költségterv készítése.

  Alkatrész-elrendezés tervezés, különféle technológiákkal megvalósított áramkörök alkatrész-elhelyezésének sajátosságai. A számítógépes elrendező algoritmusok problémái, hiányosságai. Interaktív alkatrész-elrendezési stratégiák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A félév első felében tematikus labor, a technológiáknak megfelelően néhány esettanulmány ismertetése.

  A félév hátralevő részében a hallgatók önállóan dolgoznak a kiadott feladatukon, amelyhez konzultációt biztosítunk.

  10. Követelmények

  a. szorgalmi időszakban:

  - A tematikus gyakorlatokon a megjelenés kötelező. A tematikus gyakorlat nem pótolható.

  - A félév lezárásának módja: az önállóan megoldott feladat eredményeit röviden szóban és írásban értékelni kell.

  - A félévközi (gyakorlati) jegy kiszámítása: a félévközi munka és a beadott dokumentáció eredményét a szóbeli beszámoló kis mértékben módosíthatja.

  b.

   11. Pótlási lehetőségek

   A rész-feladatok a szorgalmi időszak utolsó napjáig –különeljárási díj ellenében- pótolhatók.

   12. Konzultációs lehetőségek

   Erre időpontot egyeztetünk. (Egyéb esetekben E-mail után lehetséges más időpontban is)

   13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   A program “demo” verziója a tanszéki honlapról letölthető.

   A programhoz az OrCAD labor valamennyi számítógépén kb. 3500 oldalnyi “On line Help” található.

   14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   Kontakt óra

   30

   Félévközi készülés órákra

   Felkészülés zárthelyire

   Házi feladat elkészítése

   30

   Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   30

   ..

   Vizsgafelkészülés

   Összesen

   90

   15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék, Int.:

   dr. Ruszinkó Miklós

   egyetemi adjunktus

   Elektronikai Technológia Tsz