Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus készülékek és minőségbiztosítás

  A tantárgy angol neve: Electronics Equipment and Quality Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikrorendszerek és moduláramkörök főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4090 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Németh Pál

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, elektronikai alkatrészek, moduláramkörök, elektronikai technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése olyan villamosmérnök hallgatók képzése, akik képesek a rendszertechnikai, áramkörtervezési és alkatrésztechnológiai ismeretekre alapozva az elektronikai és mikroelektronikai alkatrészekből és részegységekből megbí zhatóan működő, jól gyártható elektronikus készülékeket és rendszereket tervezni és kivitelezni, továbbá képesek az alkatrészek, részegységek, rendszerek és gyártási folyamatok minőségbiztosítási feladatait megvalósítani.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elektronikus készülékek definí ciója. Elektronikus készülékek történeti áttekintése, a készülékipar helyzete a világon és Magyarországon. Generációk. Világtrendek.

  Csoportosí tási szempontok (professzionális, közszükségleti, normál és különleges körülmények között üzemelő, hálózati és teljesí tményelektronikai készülékek).

  Elektronikus készülékek tervezésének fázisai. A tervezés alapvető információforrásai. Műszaki irodalom. Szabványok. Szabadalmak. Vállalati információk. Katalógusok. Számítógépes adatbázisok.

  A készülékkonstrukció elektromos és szerkezeti anyagai, alkatrészei.

  Elektronikus konstrukció fő részei: nyomtatott áramköri lemez huzalozástervezés, kábelezés. összekötési szintek, összekötéstervezés.

  Szerkezeti konstrukció fogalma. Doboz és burkolatkialakítás. Egységes váz és szekrényrendszer. Belső szerelési terv készítése, változatai. Előlaptervezés. Hátlaptervezés.

  Termikus konstrukció fogalma, szükségessége. Termikus egymásra hatás. Termikus szimuláció. Hőátadási folyamatok: hővezetés, hőszállítás, hősugárzás. Összetett hőátadás. Bordázott felületek hőátadása, hűtőbordák méretezése. Termoelektromos hűtőeszközök

  Speciális (pl. az űrkutatásban használt) elektronikus készülékek termikus méretezése.

  Elektromágneses zavarvédelem fogalma, emissziós és immunitási szintek. Az elektromos zavarás folyamata. Zavarok keletkezése. Csatolások. Hálózati zavarok keletkezése, védekezés. Hálózati szűrők, zavarszűrők, varisztorok. Elektromechanikus elemek működésekor keletkező zavarok, védekezés.

  Az elektromágneses zavarvédelem méréstechnikai problémái.

  Zavarérzékeny berendezések védelme. Földelési rendszer. Jelvezetékek védelme, potenciál-elválasztás. Leválasztó transzformátor, relé, optocsatoló, SSR relé. Árnyékolások fizikája, alkatrészek, kártyák, készülékek, helyiségek árnyékolása.

  Elektronikus készülékek üzembiztonsága. Felhasználási körülmények (stabil, mobil, klíma, Rb környezet stb.) hatása az üzembiztonságra.

  Klimatikus hatások. Technikai klímaterületek. Klimaállósági vizsgálatok. IP védettségi fokozatok.

  Túláram fogalma. A túláramvédelem eszközei.

  Mechanikai igénybevételek Elektronikus készülékekre ható rezgések. Rezgésállóság vizsgálata.

  Robbanásbiztonság, robbanásveszélyes környezet fogalma. Védekezés módjai.

  Érintésvédelem. Érintésvédelmi osztályok. Érintésvédelmi konstrukciós intézkedések.

  Ergonómia fogalma. Ember gép kapcsolat. A konstrukció ergonómiai szempontjai.

  A megbízhatóság definíciója. Rendszerek megbízhatósága. Nem felújítható rendszerek egyszerűsített modellje. A tartalékolás fogalma, tartalékolt rendszerek osztályozása. Hibajavító redundancia.

  Elektronikus készülékek szerelésének fázisai, furatszerelt és SMD kivitelű alkatrészek szerelése. Kötési módszerek, hátlaphuzalozás, kábelezés (tervezés, kivitelezés, ellenőrzés).

  A minőség fogalma, minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségügyi rendszer.

  Az ISO 9000 minőségügyi rendszer történeti fejlődése. A szerződéses kapcsolat modelljei. Minőségi hurok. Minőségbiztosítás a gyártmány és gyártástervezésben.

  A minőségbiztosítási rendszer létrehozása, bevezetése, tanusítása.

  A statisztikai minőség-ellenőrzés fogalma, eszközei, a leggyakoribb diszkrét és folytonos eloszlások.

  A mintavételes minősítés fázisai, a minta statisztikai jellemzői.

  Becsléselméleti alapfogalmak

  Mintavételes késztermék ellenőrzés, jelleggörbék, AQL.

  Elektronikus alkatrészek, részegységek és készülékek minősítése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy oktatása előadás keretében folyik az előadásokhoz esetenként laborgyakorlat, illetve üzemlátogatás kapcsolódik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban:

  - a vizsga írásbeli, két kérdéssel.

  - a vizsgaosztályzat a két kérdésre kapott osztályzat átlagaként alakul ki.

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz egységes jegyzet nincs. Az előadásvázlat az Interneten megtalálható.

  Javasolt irodalom:

  Dr.Almási György: Elektronikus készülékek szerkesztése.

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989.

  Dr.Ripka Gábor: Felületi szereléstechnológia.

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

  Dieter Stoll: Elektromágneses zavarvédelem.

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.

  T. L. Landers-W. D. Brown-E. W. Fant-E. M. Malstrom-N. M. Schmitt:

  Electronics Manufactoring Processes. Prentice Hall, Englewood Cliffs,

  New Jersey, 1994.

  F. N. Sinnadurai: Handbook of Microelectronics Packaging and

  Interconnection Technologies. Electrochemical Publications Ltd, 1985.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Németh Pál

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz