Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET4086 8 6/0/0/f 8 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Ripka Gábor

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz

A tanszék oktatói és doktoranduszai

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók komplex tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatokat oldanak meg, korszerű számítástechnikai tervezési illetve technológiai módszerek és eszközök felhasználásával. Így szereznek alkotó módon, öntevékenyen, a gyakorlati munka, a kutatás és a kísérletezés eszközeivel magas szintű szintetizáló tudást. A téma egy felajánlott kínálati listából szabadon választható..

8. A tantárgy részletes tematikája

Fontosabb tématerületek:

  • Nyomtatott huzalozások, felületszerelés.
  • Vékony- és vastagrétegek, hibrid áramkörök, multichip modulok.
  • Érzékelők, optoelektronikai és mechatronikai eszközök.
  • Lézeres mikromegmunkálás, fotólitográfia.
  • Megbízhatóság, minőségbiztosítás.
  • Számítógépes termelésirányítási rendszerek alkalmazásai.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Önálló munka konzultációval a Tanszék laboratóriumaiban. A végzett munkáról, az elért eredményekről írásos beszámoló készítése.

10. Követelmények

A félév végén bizottság előtt szóbeli beszámoló a végzett munkáról. A félévvégi jegy kialakítása az írásos és szóbeli beszámoló szinvonala, valamint a témavezetőnek a félévi munkát értékelő véleménye alapján történik. Be nem adott, vagy el nem fogadott írásbeli beszámoló, ill. el nem fogadott szóbeli beszámoló utóvizsga jelleggel a vizsgaidőszak első két hetében pótolható.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Ripka Gábor

Egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Németh Pál

Egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz