Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4086 8 6/0/0/f 8 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Ripka Gábor

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  A tanszék oktatói és doktoranduszai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók komplex tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatokat oldanak meg, korszerű számítástechnikai tervezési illetve technológiai módszerek és eszközök felhasználásával. Így szereznek alkotó módon, öntevékenyen, a gyakorlati munka, a kutatás és a kísérletezés eszközeivel magas szintű szintetizáló tudást. A téma egy felajánlott kínálati listából szabadon választható..

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Fontosabb tématerületek:

  • Nyomtatott huzalozások, felületszerelés.
  • Vékony- és vastagrétegek, hibrid áramkörök, multichip modulok.
  • Érzékelők, optoelektronikai és mechatronikai eszközök.
  • Lézeres mikromegmunkálás, fotólitográfia.
  • Megbízhatóság, minőségbiztosítás.
  • Számítógépes termelésirányítási rendszerek alkalmazásai.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló munka konzultációval a Tanszék laboratóriumaiban. A végzett munkáról, az elért eredményekről írásos beszámoló készítése.

  10. Követelmények

  A félév végén bizottság előtt szóbeli beszámoló a végzett munkáról. A félévvégi jegy kialakítása az írásos és szóbeli beszámoló szinvonala, valamint a témavezetőnek a félévi munkát értékelő véleménye alapján történik. Be nem adott, vagy el nem fogadott írásbeli beszámoló, ill. el nem fogadott szóbeli beszámoló utóvizsga jelleggel a vizsgaidőszak első két hetében pótolható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ripka Gábor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Németh Pál

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz