Moduláramkör-építési laboratórium

A tantárgy angol neve: Fabrication of Circuit Modules Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET4068 4 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Ruszinkó Miklós

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz

dr. Gál László

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Digitális technika, Méréstechnika, Tervezési labor (áramköri modul)

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tervezési labor (áramköri modul)

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy az áramköri modul tervezése és építése témakör második része. Célja megismertetni a hallgatókat a hagyományos és felületszerelt nyomtatott huzalozású lemezek, a vastagréteg és vékonyréteg hibrid integrált áramkörök gyártásával.

8. A tantárgy részletes tematikája

Deszkamodell-készítés.

Gyártási dokumentáció készítés. A filmdokumentáció és a számítógéppel integrált gyártórendszerek számára szükséges programok elkészítése, ellenőrzése.

A hordozó legyártása (legyártatása) ellenőrzése.

Az alkatrészek specifikálása, beszerzése.

Beültetési technológiák megismerése, az áramkör beültetése.

Bemérés, ellenőrzés.

A gyártási tapasztalatok rögzítése, jegyzőkönyvkészítés.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A félévben megoldandó feladat megoldásához konzultációt biztosítunk, amelyeken a megjelenés kötelező. hátralevő részében a hallgatók önállóan dolgoznak a kiadott feladatukon, amelyhez konzultációt biztosítunk.

10. Követelmények

- A gyakorlatokon a megjelenés kötelező. A gyakorlat nem pótolható.

- A félév lezárásának módja: az önállóan megoldott feladat eredményeit röviden szóban és írásban értékelni kell.

- A félévközi (gyakorlati) jegy kiszámítása: a félévközi munka és a beadott dokumentáció eredményét a szóbeli beszámoló kis mértékben módosíthatja.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A laborok demonstrációs anyagai, valamint a megoldandó tervezési feladathoz szükséges dokumentációk másolhatók.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr Ruszinkó Miklós

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz.