Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Moduláramkör-építési laboratórium

  A tantárgy angol neve: Fabrication of Circuit Modules Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4068 4 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  dr. Gál László

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Digitális technika, Méréstechnika, Tervezési labor (áramköri modul)

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tervezési labor (áramköri modul)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy az áramköri modul tervezése és építése témakör második része. Célja megismertetni a hallgatókat a hagyományos és felületszerelt nyomtatott huzalozású lemezek, a vastagréteg és vékonyréteg hibrid integrált áramkörök gyártásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Deszkamodell-készítés.

  Gyártási dokumentáció készítés. A filmdokumentáció és a számítógéppel integrált gyártórendszerek számára szükséges programok elkészítése, ellenőrzése.

  A hordozó legyártása (legyártatása) ellenőrzése.

  Az alkatrészek specifikálása, beszerzése.

  Beültetési technológiák megismerése, az áramkör beültetése.

  Bemérés, ellenőrzés.

  A gyártási tapasztalatok rögzítése, jegyzőkönyvkészítés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A félévben megoldandó feladat megoldásához konzultációt biztosítunk, amelyeken a megjelenés kötelező. hátralevő részében a hallgatók önállóan dolgoznak a kiadott feladatukon, amelyhez konzultációt biztosítunk.

  10. Követelmények

  - A gyakorlatokon a megjelenés kötelező. A gyakorlat nem pótolható.

  - A félév lezárásának módja: az önállóan megoldott feladat eredményeit röviden szóban és írásban értékelni kell.

  - A félévközi (gyakorlati) jegy kiszámítása: a félévközi munka és a beadott dokumentáció eredményét a szóbeli beszámoló kis mértékben módosíthatja.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A laborok demonstrációs anyagai, valamint a megoldandó tervezési feladathoz szükséges dokumentációk másolhatók.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz.