Tervezési laboratórium: Áramköri modul

A tantárgy angol neve: Design Laboratory: Circuit Modules

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET4024 7. 0/0/2/f 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Ruszinkó Miklós

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz

A tanszék oktatói és doktoranduszai

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Digitális technika, Méréstechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy az áramköri modul tervezése és építése témakör első része. Célja megismertetni a hallgatókat a hagyományos és felületszerelt nyomtatott huzalozású lemezek, a vastagréteg és vékonyréteg hibrid integrált áramkörök számítógéppel segített tervezésével, a dokumentációkészítés módszereivel.

8. A tantárgy részletes tematikája

Elvi kapcsolási rajz készítés. Könyvtárak felépítése, kezelése, a kapcsolási rajz ellenőrzése, dokumentálása, továbblépési lehetőségek a szimuláció illetve a layout tervezés felé.

Analóg és digitális áramkörök szimulációja. Kapcsolási rajz bevitele illetve átvétele más tervezőrendszerektől. A vizsgálandó paraméterek beállítása.

Alkatrész-elrendezés tervezés, különféle technológiákkal megvalósított áramkörök alkatrész-elhelyezésének sajátosságai. A számítógépes elrendező algoritmusok problémái, hiányosságai. Interaktív alkatrészelrendezési stratégiák.

Layout tervezés. Automatikus, interaktív kézi huzalozás. A layout tervezés szempontjai az áramkör realizálási technológiájának függvényében.

Gyártási dokumentáció készítés. A filmdokumentáció és a számítógéppel integrált gyártórendszerek számára szükséges programok elkészítése, ellenőrzése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A félév első felében tematikus labor, a technológiáknak megfelelően néhány esettanulmány ismertetése.

A félév hátralevő részében a hallgatók önállóan dolgoznak a kiadott feladatukon, amelyhez konzultációt biztosítunk.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

- A tematikus gyakorlatokon a megjelenés kötelező. A tematikus gyakorlat nem pótolható.

- A félév lezárásának módja: az önállóan megoldott feladat eredményeit röviden szóban és írásban értékelni kell.

- A félévközi (gyakorlati) jegy kiszámtása: a félévközi munka és a beadott dokumentáció eredményét a szóbeli beszámoló kis mértékben módosíthatja.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tematikus laborok demonstrációs anyagai, valamint a megoldandó tervezési feladathoz szükséges dokumentációk másolhatók.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Ruszinkó Miklós

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz

A tanszék oktatói és doktoranduszai