Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tervezési laboratórium: Áramköri modul

  A tantárgy angol neve: Design Laboratory: Circuit Modules

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4024 7. 0/0/2/f 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  A tanszék oktatói és doktoranduszai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Digitális technika, Méréstechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy az áramköri modul tervezése és építése témakör első része. Célja megismertetni a hallgatókat a hagyományos és felületszerelt nyomtatott huzalozású lemezek, a vastagréteg és vékonyréteg hibrid integrált áramkörök számítógéppel segített tervezésével, a dokumentációkészítés módszereivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elvi kapcsolási rajz készítés. Könyvtárak felépítése, kezelése, a kapcsolási rajz ellenőrzése, dokumentálása, továbblépési lehetőségek a szimuláció illetve a layout tervezés felé.

  Analóg és digitális áramkörök szimulációja. Kapcsolási rajz bevitele illetve átvétele más tervezőrendszerektől. A vizsgálandó paraméterek beállítása.

  Alkatrész-elrendezés tervezés, különféle technológiákkal megvalósított áramkörök alkatrész-elhelyezésének sajátosságai. A számítógépes elrendező algoritmusok problémái, hiányosságai. Interaktív alkatrészelrendezési stratégiák.

  Layout tervezés. Automatikus, interaktív kézi huzalozás. A layout tervezés szempontjai az áramkör realizálási technológiájának függvényében.

  Gyártási dokumentáció készítés. A filmdokumentáció és a számítógéppel integrált gyártórendszerek számára szükséges programok elkészítése, ellenőrzése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A félév első felében tematikus labor, a technológiáknak megfelelően néhány esettanulmány ismertetése.

  A félév hátralevő részében a hallgatók önállóan dolgoznak a kiadott feladatukon, amelyhez konzultációt biztosítunk.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  - A tematikus gyakorlatokon a megjelenés kötelező. A tematikus gyakorlat nem pótolható.

  - A félév lezárásának módja: az önállóan megoldott feladat eredményeit röviden szóban és írásban értékelni kell.

  - A félévközi (gyakorlati) jegy kiszámtása: a félévközi munka és a beadott dokumentáció eredményét a szóbeli beszámoló kis mértékben módosíthatja.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tematikus laborok demonstrációs anyagai, valamint a megoldandó tervezési feladathoz szükséges dokumentációk másolhatók.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  A tanszék oktatói és doktoranduszai