Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikai rendszertechnika

  A tantárgy angol neve: System Technology in Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikrorendszerek és moduláramkörök
  főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4022 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr.Simon Gyula

  egyetemi docens

  Hí radástechnika Tanszék

  dr.Osváth László

  egyetemi adjunktus

  Távközlési és Telemat. Tsz

  dr. Schön András

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Techn. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Elektronika, Hí radástechnika, Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja részletes ismereteket adni azon összetett elektronikus rendszerek rendszertechnikájáról, amelyek létrehozásának kulcskérdése a mikroelektronika és az áramkörépítés legkorszerűbb, igen nagy funkciósűrűséget eredményező módszereinek alkalmazása. Jellegzetes ilyen területek: a mobil távközlés, a telematikai rendszerek, az autóelektronika és a méréstechnika.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mobil távközlés. Mobil rádióösszeköttetés feladatközpontú modellje, A és C osztályú teljesítményerősítők. Műholdas típusok. Cellás földi rendszerek, fading. Multiplexálási és duplexelési típusok, idődiszperzió. Rétegmodell. A GSM nyilvános rádiótelefon rendszer jellemzői. Továbbfejlesztési megoldások és a kódosztásos UMTS. Adó és vevő elrendezése, szintézer, keverő és adóösszegző. A DECT hozzáférési rendszer és zártcélú rádiórendszerek.

  Telematikai rendszerek. A jelprocesszorok meghatározása. Egy jellegzetes család: a Texas TMS320-as sorozata. A TMS 3201x architektúrája, aritmetikai képességei, utasításkészlete és perifériai.

  A TMS 32054x processzorok felépítése, jellegzetességei és perifériái.

  Analóg jelek tömörítő kódolásának rekurzív módszerei. A (lineáris) predikció szerepe.

  A text to speech beszédszintézis, néhány szintetizátor struktúra.

  Tömörítő kódolók felépítése. Beszéd- és beszélő felismerési feladatok.

  Autóelektronika. Az elektronika térhódítása a személygépkocsiban. A személygépkocsi energiaellátó rendszere (akkumulátor, generátor, elektronikus feszültségszabályzó, a 12 V-os feszültségszint problémái). A gépjármű gazdaságos és biztonságos üzemeltetését elősegítő elektronikus rendszerek (elektronikus gyújtás, elektronikus blokkolásgátló (ABS), elektronikus sebességváltó, felfüggesztés elektronikus szabályozása, kormányzási és stabilitásnövelő elektronikus rendszerek, olajszint, -minőség, hőmérséklet mérő-távadó egység). A gépjárművek jelzőberendezései, műszerei, műszerlapjai és ezek háttérvilágítása, gépjármű adatátviteli technikák, fedélzeti számítógép. A vezető komfortérzetét és egyben a vezetés biztonságát növelő egységek (ablak-, tükör- és ülésfűtés, légkondicionáló, útvonal kijelző, műholdas helyzet meghatározó, külső- belső hőmérséklet-, jegesedés kijelzők). Mikromechanikai érzékelővel működtethető légzsákok. A személygépkocsik eltulajdonítását akadályozó és gátló elektronikák. Híradástechnikai és mobil távközlési eszközök a gépkocsiban.

  Méréstechnika. Elektronikus műszerekben alkalmazott funkcionális blokkok, jellegzetes áramköri megoldások elvi kapcsolási rajz szintű elemzése ( bemeneti- és kimeneti fokozatok, mérőerősítők, galvanikus leválasztás a jelátvitelben, szelektív erősítők, jelkeltő és jelformáló áramkörök, elektronikus kapcsolók, A/D átalakítók).

  A digitális jelfeldolgozás beillesztése mérőeszközökbe, mérőrendszerek funkcionális felépítése. A mérőrendszer elemei közti csatlakozási lehetőség, szabványos interfész rendszerek, IEEE-488.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A négy nagy anyagrész lezárásakor órarendi időpontban zárthelyit iratunk. A megajánlott vizsgajegy a négy zárthelyi átlaga. El nem fogadott megajánlott jegy esetén szóbeli vizsga következik. A félév végi aláí rás megszerzésének feltétele a négy zárthelyi megí rása.

  b. A vizsgaidőszakban:

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  Elégtelen, vagy meg nem í rt zárthelyit órarendi időponton kí vüli pótzárthelyin lehet egyszer pótolni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zárthelyi előtti napokon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az ajánlott irodalmak listáját az előadók a félév elején közlik.

  A félév során az egyes témakörökhöz fénymásolt segédanyagot osztunk ki.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  60

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Schön András

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  dr.Simon Gyula

  egyetemi docens

  Hí radástechnika Tanszék

  dr.Osváth László

  egyetemi adjunktus

  Távközlési és Telemat. Tsz